Morriston RFC

19 November 2014

Sêr rygbi'r dyfodol yn barod am dymor gwych ar ôl iddynt gael dillad chwarae newydd

Cyflwynwyd y dillad newydd a’r offer hyfforddi i blant tîm Dan 9 Treforys, gan aelodau o’u cangen leol o’r Principality yn Nhreforys.

Ffurfiwyd y clwb rygbi, sydd â 14 o dimau ar lefelau mini, iau a hŷn, yn 1876, ac mae wedi cynhyrchu nifer o chwaraewyr nodedig, gan gynnwys cyn chwaraewr rhyngwladol Cymru Tony Clements.

Aeth Rheolwr cangen y Principality, Leigh Jones a gweddill y tîm i’r clwb i gyflwyno’r dillad chwarae, a chyfarfod â chwaraewyr, hyfforddwyr a theuluoedd.

Meddai Leigh Jones: “Mae’r Principality yn falch o fod yng nghalon cymunedau ledled Cymru a chefnogi chwaraeon llawr gwlad ym mhob rhan o’r wlad, ac mae’n wych ein bod yn gallu cefnogi’r plant hyn, a allai fynd ymlaen i fod yn sêr chwaraeon adnabyddus yn y dyfodol.

“Mae gan Glwb Rygbi Treforys swyddogaeth bwysig yn y gymuned ers iddo gael ei ffurfio mwy na 100 mlynedd yn ôl ac mae wedi cefnogi miloedd o chwaraewyr yn ystod y cyfnod hwnnw, gan gynnwys sawl chwaraewr rhyngwladol allweddol.  Rydym ni'n falch o allu rhoi rhywbeth yn ôl i’r clwb.

“Roedd y tîm dan 9 wrth eu boddau â’r dillad newydd ac maent yn ysu i fynd i’w gemau nesaf yn edrych mor dda.”

Meddai Simon Black, Prif Hyfforddwr tîm dan 9 Treforys: “Mae’r plant, yr hyfforddwyr a’r rhieni yn hynod o ddiolchgar am y gefnogaeth y mae’r Principality wedi ei rhoi i Glwb Rygbi dan 9 Treforys - mae 18 o chwaraewyr yn y tîm ar hyn o bryd ac mae cyfraniad y Gymdeithas yn golygu bod gan bob chwaraewr ddillad chwarae ar gyfer eu gemau ar fore Sul. 

Mae’r dillad chwarae a’r peli newydd a gawsom gan y Gymdeithas yn hwb enfawr i ni, gan gyfrannu nid yn unig at ein gallu i ddatblygu sêr rygbi’r dyfodol gobeithio, ond yn fwy pwysig, i ddarparu gweithgaredd ac amgylchedd y mae’r plant sydd eisiau chwarae rygbi gyda ni yn eu mwynhau.”

Published: 19/11/2014