Elton John

3 December 2014

Elton John a’i fand yn perfformio yn Stadiwm Eirias, Bae Colwyn

Bydd y daith yn cynnwys caneuon eiconig a thraciau albwm clasurol o bob rhan o bum degawd ei yrfa anhygoel, gan gynnwys detholiad o ganeuon o'i albwm uchel ei barch, Goodbye Yellow Brick Road, sydd newydd ddathlu 40 mlynedd ers ei ryddhau gyda Chyhoeddiad Arbennig.

Mae band Elton John yn cynnwys yr aelod gwreiddiol Nigel Olsson ar y drymiau, yn ogystal â Davey Johnstone ar y gitâr, Matt Bissonette ar y gitâr fas, John Mahon ar offerynnau taro, a Kim Bullard ar yr allweddellau.
“Mae fy mand a minnau yn teimlo’n gyffrous iawn ynglŷn â dod â'r sioe i Fae Colwyn. Er mai hon fydd fy sioe gyntaf yng ngogledd Cymru, rwyf bob amser wedi cael fy syfrdanu gan y derbyniad rwyf wedi ei gael yng Nghymru, byth ers fy sioe gyntaf yno ym mis Mehefin 1976, ac rwy'n sicr y bydd hon yr un mor gofiadwy. Edrychaf ymlaen at weld pawb yn y sioe yn Stadiwm Eirias, ac rwyf yn sicr y byddwn ni i gyd yn cael amser gwych.”

Meddai’r Cynghorydd Graham Rees, Aelod Cabinet Cyngor Conwy dros Dwristiaeth, Marchnata a Hamdden:
Rydym wrth ein boddau ac yn teimlo’n gyffrous iawn bod Stadiwm Eirias yn rhan o Daith Ewropeaidd Elton John. Mae Elton yn artist rhyngwladol o'r radd flaenaf ac rydym yn falch iawn o'i groesawu ef a'i fand i ogledd Cymru. Mae Stadiwm Eirias yn lleoliad allweddol ar gyfer digwyddiadau mawr yn y rhanbarth a gwyddom y bydd cryn frwdfrydedd a chyffro ymhlith pobl o bob oed ynglŷn â’r cyngerdd hwn.”

Cefnogir y digwyddiad gan Gymdeithas Adeiladu'r Principality, ac meddai ei Reolwr Rhanbarthol ar gyfer Gogledd Cymru, David Critcher:

“Mae Gogledd Cymru yn ardal bwysig iawn i ni gyda changhennau ac asiantaethau ar y stryd fawr ledled y rhanbarth. Mae’r Principality yn edrych ymlaen yn fawr at groesawu Elton John i Stadiwm Eirias fis Mehefin nesaf ac rydym yn ffyddiog y bydd ein Haelodau a'n cwsmeriaid yn mwynhau’r cyfle hwn i weld un o sêr mwyaf y DU mor agos i gartref.”

Bydd tocynnau yn mynd ar werth i'r cyhoedd am 9.00am ddydd Gwener 5 Rhagfyr. Ewch i ticketmaster.co.uk a venuecymru.co.uk i gael mwy o wybodaeth.

Heb os nac oni bai, Elton yw un o'r artistiaid mwyaf clodwiw erioed, ac mae ei sioeau llwyfan ysblennydd yn denu cynulleidfaoedd ledled y byd. Ers i’w yrfa ddechrau ym 1969 mae wedi cynnal dros 3,500 o gyngherddau mewn dros 80 o wledydd.

Elton yw un o'r artistiaid unigol sydd wedi gwerthu’r nifer fwyaf o recordiau erioed, gyda 37 albwm aur a 27 albwm aml-platinwm yn ogystal â 58 o recordiau sengl yn 40 Uchaf siart Billboard, ac mae wedi gwerthu mwy na 250 miliwn o recordiau ledled y byd. Gwerthwyd 33 miliwn o gopïau o Candle in the Wind ym 1997, mwy nag unrhyw record sengl arall erioed, sy'n golygu mai Elton sydd ar y brig yn hynny o beth. Mae hefyd wedi cyfansoddi cerddoriaeth ar gyfer y sioeau llwyfan a sgrin llwyddiannus Billy Elliot: The Musical, Aida gan Elton John a Tim Rice, a The Lion King, a enwyd yn ddiweddar y sioe lwyfan neu'r ffilm fwyaf llwyddiannus yn ariannol yn y byd.

Ymhlith y llu o wobrau ac anrhydeddau y mae Elton wedi’u derbyn, mae pum gwobr Grammy, gwobr Grammy Legend, gwobr Tony ac Oscar a Gwobr BRIT am Artist Gwrywaidd Gorau Prydain. Yn ogystal â’r rhain, mae wedi’i dderbyn i Oriel Anfarwolion Roc a Rôl ac Oriel Anfarwolion Cyfansoddwyr Caneuon. Derbyniodd hefyd Anrhydedd y Kennedy Center, Gwobr Legend of Live, 12 Gwobr Ivor Novello ac mae wedi’i urddo’n farchog gan EM y Frenhines Elizabeth II am "wasanaethau i gerddoriaeth a gwasanaethau elusennol". Cafodd Elton ei enwi’n ddiweddar yr unigolyn cyntaf i dderbyn Gwobr Icon y BRITs, sy'n cydnabod y lefel uchaf bosibl o gyflawniad ym myd cerddoriaeth ym Mhrydain. I artistiaid eiconig yn unig y cyflwynir y wobr hon, rhai sydd wedi eu gosod ar wahân oherwydd bod eu cyflawniadau o ran ysgrifennu, recordio a pherfformio wedi cael effaith barhaol ar ddiwylliant y genedl.

Manylion Llawn Tocynnau’r Digwyddiad:
STADIWM EIRIAS 
BAE COLWYN
DYDD SADWRN 6 MEHEFIN 2015
Llinell gymorth cerdyn credyd 24 awr 0844 847 2441
Ar-lein yn ticketmaster.co.uk 
Llinell gymorth Swyddfa Docynnau Venue Cymru  01492 872 000
Ar-lein yn venuecymru.co.uk 
Ar gyfer Pecynnau Lletygarwch, ffoniwch 029 20 100 918


I gael mwy o wybodaeth, ewch i: marshall-arts.com , eltonjohn.com


Published: 03/12/2014