David Gray - Home is the nicest word there is

12 December 2015

Beth mae cartref yn ei olygu i chi?

Crëwyd y darluniad hwn gan Merlin Evans, darlunydd sy’n byw yn Llundain ac sy’n frwd ynglŷn â chofnodi’r byd â’i holl fanylion cywrain. Daw ei dyfyniad o ddrama Shakespeare As You Like It, ac fel mae’n esbonio ar ei blog, ‘Os na allwch chi ymlacio a mwynhau ‘gwastraffu’ amser yn eich cartref, byddai bywyd yn teimlo’n ormod o laddfa.’ Cliciwch yma* i gael darllen y blog yn llawn ac i ddeall y syniad tu ôl i’w ddarluniad.

I like this place and willingly could waste my time in it by Merlin Evans


 

Daw’r darluniad canlynol o law Dave Gray, dylunydd a darlunydd amryddawn sy’n byw yng ngorllewin Canolbarth Lloegr. Dewisodd ddyfyniad o waith Laura Inglass Wilder oherwydd ei fod wedi gwneud iddo stopio a meddwl am ba mor bwysig yw ein cartrefi ac ynglŷn â sut mae cartrefi’n gallu golygu llawer o bethau gwahanol i bob un ohonom. Cliciwch yma* i gael gweld sut y cafodd y syniad ar gyfer ei ddarluniad.

Home is the nicest word there is by David Gray


p>Ysbrydoliaeth y darluniad olaf gan Harriet Russell, darlunydd ar ei liwt ei hun sy’n byw a gweithio yn Llundain, yw’r dyfyniad adnabyddus o waith Ellie Rodriguez. Cliciwch yma* i weld y gwaith isod a gwaith celf arall ar ei blog hi.

 The light is what guides you home, the warmth is what keeps you there by Harriet Russell

Cewch wybod mwy am ein morgeisi yma.

*Trwy glicio ar y dolenni byddwch yn gadael gwefan y Principality – Nid yw’r Principality yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol.

Published: 12/12/2015