Queen Street Branch

22 December 2014

Y Principality yn ymuno â phrifysgol i gynnig llwybr gweithio ac astudio newydd tuag at gael gradd

Caiff myfyrwyr sy’n dymuno llwyddo ym myd busnes ar yr un pryd â dilyn cwrs gradd wneud cais am le ar lwybr gweithio ac astudio newydd gyda Chymdeithas Adeiladu’r Principality a Phrifysgol De Cymru.

Mae cymdeithas adeiladau fwyaf Cymru wedi mynd i bartneriaeth â’r brifysgol ar ei rhaglen Rhwydwaith75 i gynnig lleoliad pum mlynedd wedi ei noddi ar gyfer nifer fechan o fyfyrwyr.

Yn ystod y tymor, mae myfyrwyr Rhwydwaith75 yn gweithio mewn busnes lleol am dri diwrnod yr wythnos ac yn mynd i’r brifysgol am ddau ddiwrnod yr wythnos, ac mae’r Principality yn talu’r holl ffioedd prifysgol.
O 2015 ymlaen bydd y Gymdeithas yn derbyn ei hisraddedigion cyntaf i’w hadran TG. Y bwriad yw cyflogi tri o fyfyrwyr sy’n astudio ar gyfer BSc (Anrhydedd) mewn Cyfrifiadureg.

Meddai Paul Tiernan, Cyfarwyddwr TG Grŵp Cymdeithas Adeiladu’r Principality: “Gan ein bod yn gymdeithas adeiladu gydfuddiannol, rydym ni'n ymroddedig i’n cymunedau yng Nghymru ac rydym bob amser yn chwilio am ffyrdd i roi rhywbeth yn ôl, nid yn unig yn ariannol ond mewn llawer o ffyrdd eraill hefyd. Mae Rhwydwaith75 yn ffordd wych i ni gyflawni hynny - trwy helpu myfyrwyr talentog Prifysgol De Cymru i gael sylfaen gadarn i’w gyrfa. Bydd myfyrwyr yn derbyn yr hyfforddiant mewn swydd gorau ym maes TG ar yr un pryd â chwblhau cwrs gradd, ac rydym ninnau’n cael cadw talent y brifysgol yn ein prifddinas.”

Mae’r Principality yn cyflogi mwy na 100 o bobl mewn amrywiaeth o swyddi wedi eu seilio ym maes TG ledled Grŵp y Principality, sy’n gofalu am adran TG Cymdeithas Adeiladu’r Principality a Principality Masnachol yn ogystal â systemau TG ei his-gwmni, Nemo Personal Finance.  

Yn rhan o’r cwrs Rhwydwaith75 mae’r Principality’n rhoi cyfle i fyfyrwyr ddysgu sgiliau yn holl feysydd TG y Grŵp, yn ogystal â rhannau eraill o'r busnes, er mwyn darparu profiad eang yn yr holl sgiliau sydd eu hangen mewn amgylchedd TG modern ym maes gwasanaethau ariannol.  

Bydd hyn yn cynnwys casglu gofynion y busnes ynghyd, rheoli prosiectau a gweinyddu, llywodraethu saernïaeth, dylunio, datblygu, profi, a chyflawni yn ogystal â gweithredu, monitro, gwasanaethau isadeiledd a chyflenwi gwasanaethau. 

Meddai Louise Hawker, Cydgysylltydd Rheoli Rhwydwaith75: “Rydym wrth ein boddau bod y Principality’n rhan o gynllun Rhwydwaith75. Mae’n gwmni gwych, mae yng Nghymru, a bydd ein myfyrwyr yn gallu dysgu llawer ganddo.  

“O ran ein gwaith â chwmnïau eraill, mae 100% o fyfyrwyr Rhwydwaith75 wedi llwyddo i gael gwaith, ac rydym yn hyderus y bydd y llwyddiant ysgubol hwn yn parhau gyda chefnogaeth y Principality.”

I gael gwybod mwy neu i wneud cais, ewch i network75.southwales.ac.uk, ffoniwch 01443 482 203 neu anfonwch e-bost at network75@southwales.ac.uk.

Published: 22/12/2014