Queen Street Branch

24 December 2014

Gweithwyr y Principality yn codi £6,000 mewn spinathon elusennol

Gweithwyr cymdeithas adeiladu fwyaf Cymru yn troi’r olwynion i godi £6,000 i Gymdeithas MS Cymru.

Cynhaliodd aelodau o dîm cyllid Cymdeithas Adeiladu’r Principality spinathon i godi arian i Elusen y Flwyddyn y Gymdeithas. Daeth hyfforddwyr personol o Laguna Health and Spa i roi’r tîm ar ben y ffordd a’u tywys drwy laddfa’r sesiynau spin gydol y dydd er mwyn rhagori ar eu targed a chodi £6,000.

Meddai Steve Hughes, Cyfarwyddwr Cyllid Grŵp y Principality ac un o’r rhai a fu’n codi arian yn y spinathon, “Roeddem am godi cymaint o arian â phosibl i Gymdeithas MS Cymru, Elusen y Flwyddyn y Principality, ond wnaethon ni erioed freuddwydio y byddem yn gallu codi cymaint â hyn.

“Rydym am ddiolch i bawb a roddodd o’u hamser ac rydym yn ddiolchgar am y cyfraniadau hael sy’n golygu ein bod wedi gallu codi swm mor wych o arian – roedd yn sicr yn ei gwneud yn haws dioddef y poenau corfforol ar ôl y digwyddiad.”

Pleidleisiodd staff yn y brif swyddfa yng Nghaerdydd, y 53 o ganghennau ac 18 o asiantaethau ledled Cymru a’r gororau dros ddewis Cymdeithas MS Cymru fel Elusen y Flwyddyn y Principality ar gyfer 2014.

Trwy gydol y flwyddyn mae staff y Principality wedi bod yn cynnal amryw o weithgareddau codi arian i Gymdeithas MS Cymru, sefydliad mwyaf blaenllaw’r DU sy’n darparu gofal arbenigol, cyngor ymarferol a chymorth i bawb y mae MS yn effeithio arnynt.

Meddai Iestyn Evans, Rheolwr Codi Arian Cymdeithas MS Cymru: “Rydym mor ddiolchgar i dîm cyllid y Principality am dderbyn yr her a chodi swm enfawr o arian. Mae’n ddiwedd arbennig i flwyddyn wych o godi arian gan staff y Principality a bydd y rhodd sylweddol o fudd aruthrol i’r 10,000 o bobl y mae MS yn effeithio arnynt yng Nghymru.”

Mae gan y Principality hanes hir o godi arian sylweddol i elusennau yng Nghymru. Y llynedd cododd dros £69,500 i Sefydliad Prydeinig y Galon Cymru trwy gynnal amrywiaeth eang o weithgareddau codi arian – yn cynnwys teithiau beic, gwerthu cacennau, teithiau cerdded a phacio bagiau.

Published: 24/12/2014