20140821

13 February 2015

Ychwanegu Gwesty'r Fro at Restr Cyrsiau Pencampwriaeth Agored Ieuenctid Cymru y Principality

Mae Pencampwriaeth Agored Ieuenctid Cymru y Principality yn dychwelyd yn y gwanwyn, ac eleni bydd un o'r rowndiau rhagbrofol yn cael ei chynnal am y tro cyntaf yng Ngwesty'r Fro.

Bydd Gwesty'r Fro, sydd wedi croesawu digwyddiadau Cylchdaith Chwaraewyr Hŷn Ewrop a’r Daith Her, yn cynnal y cyntaf o’r pum rownd ragbrofol dros gyfnod y Pasg, a hynny ar ei gwrs hardd, y ‘Lake Course’, ddydd Mawrth 7 Ebrill.

Hwn fydd y tro cyntaf i Westy'r Fro gynnal rowndiau rhagbrofol y gystadleuaeth hon, ond mae gan y clwb draddodiad balch o ddatblygu rhai o’n golffwyr ifanc gorau. Mae Rhys Pugh yn un o'r rheini, ac enillodd ef deitl Pencampwriaeth Agored Ieuenctid Cymru ac yntau’n ddim ond 14 mlwydd oed, ac mae wedi mynd yn ei flaen i ennill anrhydeddau Cwpan Walker yn ogystal â chael ei goroni’n Bencampwr Amatur Ewrop.

Meddai Rheolwr Gweithrediadau Golff Gwesty'r Fro, Clive Coombs: “Mae’n bleser mawr gennym gefnogi Pencampwriaeth Agored Ieuenctid Cymru y Principality ac rwy’n gwybod y bydd y cystadleuwyr ifanc yn mwynhau her odidog cwrs y ‘Lake Course’.

“Rydym yn ymroddedig i ddatblygu golffwyr ifanc yma yng Ngwesty'r Fro ac rwy’n siŵr y bydd rhai o aelodau ein Hacademi Ieuenctid ni yn awyddus i roi cynnig arni. Edrychwn ymlaen at groesawu golffwyr ifanc o bob cwr o dde Cymru.”    

Bydd cystadleuaeth golff agored ieuenctid Cymru yn cynnwys pedwar digwyddiad rhagbrofol rhanbarthol arall, a hynny yng nghlybiau Llanfair-ym-Muallt (31 Mawrth), Dyffryn Llangollen (1 Ebrill), cwrs ‘Roman Road’ Gwesty’r Celtic Manor (2 Ebrill), a Bae Langland (8 Ebrill). 

Croesewir golffwyr ifanc o Gymru a thu hwnt i ymgeisio, ac unwaith eto, bydd cystadleuaeth 2015 yn cynnwys golffwyr ag anableddau, ac yn eu hannog i gymryd rhan o dan reolau golff a addaswyd gan yr R&A ar gyfer golffwyr ag anableddau.

Bydd y golffwyr ifanc sy’n llwyddo i gymhwyso yn y grwpiau Dan-13, Dan-15 a Dan-18 yn cystadlu yn y rownd derfynol yn ystod yr haf ar Gwrs Golff Twenty Ten Gwesty’r Celtic Manor, lle y cynhaliwyd cystadleuaeth fythgofiadwy Cwpan Ryder yn 2010.

Mae Cymdeithas Adeiladu'r Principality a Gwesty’r Celtic Manor yn falch o ddatblygu etifeddiaeth Cwpan Ryder cyntaf Cymru gyda chystadleuaeth sy’n gobeithio meithrin pencampwyr y dyfodol. 

Meddai Graeme Yorston, Prif Weithredwr Grŵp Cymdeithas Adeiladu'r Principality: “Rydym wrth ein boddau yn parhau i noddi’r gystadleuaeth hon a chefnogi Gwesty’r Celtic Manor wrth feithrin y genhedlaeth nesaf o golffwyr dawnus.

“Yn 2011, sef y flwyddyn gyntaf i ni noddi’r bencampwriaeth, Amy Boulden oedd pencampwraig merched Pencampwriaeth Agored Ieuenctid Cymru y Principality. Mae Amy newydd gael ei choroni’n amatur y flwyddyn ar Gylchdaith Menywod Ewrop, a hynny ar ôl gyrfa amatur hynod lwyddiannus a oedd yn cynnwys ennill Cwpan Curtis dros Brydain Fawr ac Iwerddon.

“Edrychwn ymlaen at flwyddyn gyffrous arall o gystadlu ar rai o gyrsiau gorau Cymru, gan ddechrau yn ystod Gwyliau’r Pasg.”

Roedd digwyddiad y llynedd yn gyfle i bron i 400 o golffwyr ifanc o bob cwr o’r DU gael eu blas cyntaf ar gystadlu y tu allan i’w clybiau eu hunain, â rhai ohonynt yn ddim ond 10 mlwydd oed. Bydd y rhai sy’n llwyddo i ennill eu lle yn y rownd derfynol ar y Cwrs Twenty Ten ar 27 Gorffennaf yn cael aros dros nos yng Ngwesty pum seren y Celtic Manor.

Am dâl cystadlu o £20, caiff pob cystadleuydd gyfle i chwarae 18 twll yn y rownd ragbrofol ranbarthol, pecyn cinio a bag o nwyddau golff gan y cwmni Cymreig, Asbri, yn ogystal â’r cyfle i gael ennill prif wobrau'r rownd derfynol.

Published: 13/02/2015