Birchgrove Football

20 February 2015

Disgyblion Birchgrove yn anelu am y brig ar ôl tân, diolch i'r Principality

Rhoddodd Cymdeithas Adeiladu'r Principality bâr o goliau pêl-droed i Ysgol Gynradd Birchgrove ar ôl i rannau o'r ysgol gael eu difrodi gan dân y llynedd.

Dinistriodd y fflamau storfa'r ysgol o offer chwaraeon ac achosi difrod i ddosbarth anghenion arbennig, oedd yn golygu bod offer arbenigol ac adnoddau a baratowyd gan athrawon ar gyfer anghenion disgyblion penodol wedi eu dinistrio.

Meddai Jane Eyre, rheolwr cangen Cymdeithas Adeiladu'r Principality yn Birchgrove: "Rydym ni'n falch o fod yn agos at ein cymunedau lleol yn y Principality. Fe glywsom ni am drafferthion yr ysgol ac roeddem ni eisiau helpu'r plant.

"Mae chwaraeon yn ffordd dda o ddod â phobl at ei gilydd ac yn annog ffordd iach o fyw, felly fe benderfynwyd y byddem ni'n prynu dwy gôl er mwyn i'r plant gael chwarae pêl-droed eto yn yr ysgol.”

Meddai Sarah Morgan, pennaeth Ysgol Gynradd Birchgrove: "Fe achosodd y tân lawer o ddifrod i'n sied ac roedd arnom ni angen cymorth gan y gymuned leol i gael offer newydd. Rydym ni'n arbennig o ddiolchgar i Gymdeithas Adeiladu'r Principality am ei chyfraniad caredig; mae'r plant wrth eu boddau gyda'r goliau pêl-droed newydd."

Published: 20/02/2015