Mind Cymru

25 February 2015

Y Principality yn dewis Mind Cymru yn Elusen y Flwyddyn 2015

Mae cymdeithas adeiladu fwyaf Cymru wedi cyhoeddi mai Mind Cymru fydd Elusen y Flwyddyn ar gyfer 2015.

Mae staff prif swyddfa’r Principality yng Nghaerdydd, yn ogystal ag yn y 53 o ganghennau ac 18 o asiantaethau ledled Cymru a’r gororau, wedi pleidleisio dros Mind Cymru fel eu helusen swyddogol ddiweddaraf.

Mae Mind Cymru yn darparu cyngor a chymorth i ymrymuso unrhyw un sydd â phroblem iechyd meddwl. Mae’n ymgyrchu i wella gwasanaethau, codi ymwybyddiaeth a hyrwyddo dealltwriaeth wrth i’r ffigyrau diweddaraf ddangos bod 1o bob 4 o bobl bob blwyddyn yn dioddef problemau iechyd meddwl.

Meddai Julie-Ann Haines, Cyfarwyddwr Cwsmeriaid y Principality: “Rydym yn falch iawn o gyhoeddi mai MS Society Cymru fydd ein Helusen y Flwyddyn ar gyfer 2015. Bob blwyddyn mae ein staff yn dewis achos sy’n agos at eu calonnau, a bob amser yn gwneud eu gorau glas i feddwl am ffyrdd newydd i'w gefnogi, ac rwyf i’n sicr y bydd hynny’n wir eleni eto. Mae’r elusen yn gwneud gwaith gwych i helpu pobl Cymru a gobeithiwn y bydd yr arian y byddwn yn ei godi drwy gydol y flwyddyn yn galluogi Mind Cymru i helpu mwy fyth o bobl yn ein cymunedau yng Nghymru.”

Bob blwyddyn mae’r Principality yn codi arian dros wahanol Elusen y Flwyddyn. Enwebir yr elusennau gan aelodau o staff y Gymdeithas ac yna dewisir rhestr fer o chwe elusen, cyn i'r staff bleidleisio a dewis un ohonynt fel ein helusen swyddogol am y flwyddyn.

Bydd yr holl arian sy’n cael ei godi yn 2015 yn cael ei gyflwyno i Mind Cymru, i gefnogi’r elusen. Un o’r blaenoriaethau yw cefnogi’r rhwydwaith o 20 Mind lleol i gyflawni gwasanaethau mewn cymunedau ledled Cymru. Mae canghennau lleol Mind yn cynnig cymorth uniongyrchol i bobl â phroblemau iechyd meddwl, gan gynnwys canolfannau galw heibio, gwasanaethau cwnsela a phrosiectau cymunedol.

Meddai Cyfarwyddwyr dros dro Mind Cymru Janet Pardue-Wood: “Rydym ni wrth ein boddau bod Cymdeithas Adeiladu’r Principality wedi dewis Mind Cymru yn Elusen y Flwyddyn ar gyfer 2015. Bydd y gefnogaeth gan y Principality yn ein helpu i sicrhau bod gan unrhyw un sydd â phroblem iechyd meddwl rhywle i fynd iddo i gael cyngor a chymorth. Gyda’n gilydd, gallwn barhau i wneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau’r 1 o bob 4 o bobl sy’n dioddef problemau iechyd meddwl yng Nghymru bob blwyddyn. Gwyddom y bydd y 1,000 o staff sy’n gweithio i’r Principality yn cynnal amrywiaeth eang o weithgareddau codi arian llawn dychymyg a hoffem ddiolch iddynt am yr holl waith caled y byddant yn ei wneud yn rhan o ymdrechion eleni.”

Yn 2014, cododd y Principality fwy o arian nag erioed o’r blaen, sef cyfanswm o £86,000, ar ran ei Elusen y Flwyddyn 2014, MS Society Cymru.

Cwblhaodd staff prif swyddfa’r Principality yng Nghaerdydd, ynghyd â staff 53 o ganghennau ac 18 o asiantaethau amrywiaeth o weithgareddau, gan gynnwys triathlonau blinderus, eistedd mewn baddon llawn ffa pob ac eillio'u pennau er mwyn codi’r cyfanswm terfynol o £86,156.

Gallwch gael gwybod mwy am eich Mind lleol trwy fynd i www.mind.org.uk

Published: 25/02/2015