Ynystawe Cricket

3 April 2015

Y Wybodaeth Ddiweddaraf am Nawdd Lleol ym mis Chwefror

Rydym ni wedi derbyn llawer o geisiadau am gymorth dros y mis diwethaf; dyma uchafbwyntiau'r prosiectau y bu modd inni eu cefnogi.

Mentrau Lles

Bydd Sefydliad Cymunedol Clwb Pêl-droed Caerdydd yn cynnal cwrs lles 20 wythnos i bobl ifanc sy'n cael eu hatgyfeirio gan sefydliadau cymorth cymunedol. Bydd y cwrs yn cynnwys hyfforddiant pêl-droed, teithiau o amgylch y stadiwm, profiadau diwrnod gêm a gweithgareddau eraill ar thema pêl-droed.

Rydym ni hefyd yn cefnogi dau brosiect cysylltiedig ag iechyd y meddwl; Designs in Mind a Papillon. Cwmni buddiannau cymunedol arloesol yw Designs in Mind sy'n cynnal gweithdai celf a dylunio i bobl sydd â phroblemau iechyd meddwl yng Nghroesoswallt. Mae Papillon hefyd yn cynnal gweithdai celf yn y Fenni. Mae'r Principality'n cefnogi iechyd y meddwl yn 2015 trwy Elusen y Flwyddyn, Mind Cymru.

Chwaraeon a Dawns yn y Gymuned

  • Mae Clwb Pêl-droed Tref Aberdâr wedi derbyn offer newydd ar gyfer yr adran iau a sefydlwyd yn ddiweddar.
  • Rydym ni wedi rhoi cefnogaeth i chwaraewyr rygbi ifanc yng Nghlwb Gwernyfed, sy'n dathlu 50 mlynedd ers ei sefydlu.
  • Rhoddwyd cefnogaeth i sêr hoci Ysgol Croesyceiliog ger Cwmbrân ar gyfer eu pencampwriaeth.
  • Mae Clwb Gymnasteg y Fenni yn gobeithio denu nifer o aelodau newydd gyda'u hoffer newydd.
  • Mae perfformwyr ifanc Rubicon Dance, sy'n perfformio mewn ysbytai, ysgolion a lleoliadau cymunedol, wedi cael cefnogaeth gyda pherfformiad sydd ar y gweill.

Dillad chwaraeon y mis

Enillwyr cyntaf cystadleuaeth Dillad Chwaraeon y Mis yw Clwb Criced Ynystawe. Bydd y tîm iau yn cael set newydd o ddillad gwyn ar gyfer y tymor sydd ar ddod. Byddwn yn dilyn eu hynt yn agos drwy'r flwyddyn.

Os oes gennych chi brosiect cymunedol y byddech chi'n hoffi inni fod yn rhan ohono, rhowch wybod i ni drwy lenwi ein ffurflen ar-lein. Byddai'n bleser cael helpu os bydd modd.

Published: 03/04/2015