Queen Street Branch

9 March 2015

Dywedwch ‘Shwmae Dai’ wrth hoff David y genedl

Mae ymgyrch Dydd Gŵyl Dewi Cymdeithas Adeiladu’r Principality a Wales Online wedi cydio yn nychymyg y genedl a thu hwnt, gyda’r Prif Weinidog David Cameron yn datgelu mai ‘Fave Dave’ ei wraig Samantha yw’r digrifwr David Walliams.

Mae’r fideo sy’n cefnogi’r gystadleuaeth, a ysbrydolwyd gan y ffilm 'Being John Malkovich', wedi denu tipyn o sylw ar y cyfryngau cymdeithasol, gyda dros 20,000 wedi ei wylio a dros 300 o sylwadau gan bobl ar draws y wlad yn dweud hanesion eu hoff Dave, David, Dai, Dafydd neu Dewi.

Er ei fod wedi cael pleidlais 'Sam Cam', trechwyd seren Little Britain gan David Pinder, 68, o’r Drenewydd.
Enwebwyd Dave, sydd wedi ymddeol o’r diwydiant gweithgynhyrchu, gan ei gyfaill Gwen Jones, sydd hefyd o’r Drenewydd. Nid oedd Gwen wedi cymryd rhan mewn cystadleuaeth erioed o’r blaen, ond pan welodd hi’r ymgyrch ‘My Fave Dave’, fe’i hysgogwyd i enwebu ei chyfaill da, Dave.

Meddai Gwen: “’Dydw i byth yn cymryd rhan mewn cystadlaethau fel arfer, ond fe feddyliais fod hon yn gweddu Dave i’r dim. Yn dilyn fy mrwydr fy hun yn erbyn canser a marwolaeth fy ngŵr ym mis Rhagfyr 2013, mae Dave a’i wraig wedi bod yn gefn mawr i mi.

“Mae Dave wedi bod yn help garw i mi wrth adnewyddu fy nhŷ newydd ar ôl colli fy ngŵr. ‘Does dim yn ormod o drafferth iddo ac mae wrth law ddydd a nos i fy helpu ag unrhyw beth sydd ei angen arna’ i, er bod ganddo ei blant a’i wyrion ei hun i ofalu amdanynt hefyd. Rydw i’n arbennig o falch ei fod wedi cael ei ddewis – mae’n haeddu gwyliau gwych.”

Ar ôl clywed bod y Principality wedi ei ddewis yn enillydd cystadleuaeth ‘My Fave Dave’ wedi i Gwen ei enwebu, dywedodd Dave: “Roedd yn sioc ac yn syrpreis anferth! Roeddwn i’n gwybod bod Gwen wedi fy enwebu i ond feddyliais i byth y byddwn i’n ennill. “Mae’r blynyddoedd diwethaf wedi bod yn anodd i Gwen, felly roeddwn eisiau ei helpu hi i adnewyddu ei thŷ. Rwy’n mwynhau'r gwaith, yn enwedig nawr fy mod wedi ymddeol achos mae’n fy nghael i allan o’r tŷ, ac rwy’n cael llawer o foddhad o’i wneud.

“’Dw i ddim wedi cael cyfle i feddwl i ble yr awn ni gyda’n talebau gwyliau, ond rydw i wir yn edrych ymlaen at y seibiant.”

Meddai Ann-Marie Koukourava, Cyfarwyddwr Marchnata Cymdeithas adeiladu’r Principality: “Gan mai ni yw’r gymdeithas adeiladu fwyaf yng Nghymru, roeddem ni eisiau gwneud rhywbeth hwyliog ar gyfer Dydd Gŵyl Dewi. Rydym ni wrth ein boddau â’r ymateb anhygoel i’n hymgyrch, ‘My Fave Dave’. Mae’r straeon wedi amrywio o’r doniol i’r teimladwy; roedd dewis yr enillydd yn benderfyniad anodd ond rydym ni’n credu ein bod ni wedi dewis Dave haeddiannol.”

Os nad ydych wedi ei weld eisoes, gwyliwch fideo My Fave Dave y Principality yma.

Published: 09/03/2015