12 March 2015

Foxes i gefnogi The Vamps yn Access All Eirias ym mis Mehefin

Cyhoeddwyd mai Foxes, un o artistiaid mwyaf blaenllaw 2015, sef y gantores a chyfansoddwraig 22 mlwydd oed Louisa Rose Allen fydd y prif artist cefnogol ar gyfer The Vamps yn nigwyddiad gwych Access All Eirias yn Stadiwm Eirias ym Mae Colwyn ddydd Sul 7 Mehefin.

Daw’r cyhoeddiad yn dynn ar sodlau’r newyddion fod y grŵp pop cyffrous The Vamps yn perfformio yng Ngogledd Cymru. Bydd yn apelio at luoedd cynyddol cefnogwyr Foxes a’i chaneuon poblogaidd fel y senglau Youth, a gyrhaeddodd rif 12 yn y siartiau ac a ddefnyddiwyd mewn ymgyrch hysbysebu gan Debenhams, Let’s Go For Tonight a gyrhaeddodd rif 7 a Clarity, a’i chydweithrediad â Zedd a gyrhaeddodd 10 uchaf Billboard yn yr UDA ac ennill y wobr Grammy am y Record Ddawns Orau.

Mae Foxes eisoes wedi cefnogi Pharrell Williams ar ei Daith Ewropeaidd, wedi perfformio ar albwm Rudimental a gyrhaeddodd Rif 1 ac wedi ymddangos yn fyw gyda nhw yng Ngŵyl Reading y llynedd, wedi perfformio mewn nifer o wyliau haf, gan gynnwys V a Wireless, a hyd yn oed wedi ymddangos yn un o raglenni Doctor Who, gan berfformio Don’t Stop Me Now gan Queen fel cân jazz o’r 1920au. Mae enw Foxes yn deillio o freuddwyd a gafodd ei mam am yr anifeiliaid yn cynhyrchu synau prydferth. Cyrhaeddodd ei halbwm gyntaf, Glorious, y 5 Uchaf a rhyddhawyd y sengl anthem pop o’r un enw o’r albwm. Mae ar hyn o bryd yn gweithio ar ddeunydd newydd a ddylai gael ei ryddhau tuag adeg Access All Eirias.

Meddai hyrwyddwr Access All Eirias, Pablo Janczur o Orchard, cwmni hyrwyddo cerddoriaeth annibynnol mwyaf Cymru: “Mae Foxes yn cael llawer o sylw, ac mae eisoes wedi cyflawni llawer iawn yn ei gyrfa mewn amser byr. Mae ei chael hi’n ymddangos gyda The Vamps yn golygu bod gennym berfformwyr cryf iawn yn Stadiwm Eirias ar Fehefin 7, y diwrnod ar ôl i ni ddod â Syr Elton John i ogledd Cymru am y tro cyntaf.”

Daeth The Vamps yn enwog yn sgil y cyfryngau cymdeithasol wrth i’r pedwar bachgen yn eu harddegau, i gyd yn byw mewn gwahanol ardaloedd o’r DU, ddod at ei gilydd trwy YouTube. Diolch i bymtheng miliwn o ymweliadau ar-lein, chwarter miliwn o danysgrifwyr YouTube, a chytundeb â phrif label recordio, roedd y bechgyn yn sêr cyn iddyn nhw ryddhau eu sengl gyntaf.

Ers hynny, mae’r canwr Bradley Will Simpson, y gitarydd James McVey, y drymiwr Tristan Evans a’r gitarydd bas Connor Ball wedi recordio pum sengl sydd wedi cyrraedd y deg uchaf: Can We Dance; Wild Heart; Last Night; Somebody To You a Cecilia. Maen nhw hefyd wedi cynnal dwy daith arena, gan werthu pob tocyn, ac wedi ennill disg aur am eu halbwm cyntaf Meet The Vamps a gyrhaeddodd rhif 2 yn y siartiau – ac maen nhw ar y ffordd erbyn hyn i fod yn sêr rhyngwladol.

Yn ogystal â chyngerdd Syr Elton John ar 6 Mehefin a The Vamps ar 7 Mehefin, mae Orchard hefyd yn hyrwyddo cyngerdd Elvis Costello sy’n cael ei chynnal yn Venue Cymru ar 7 Mehefin.

Cefnogir y digwyddiad gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, Cyngor Tref Bae Colwyn a’u partneriaid yn y cyfryngau Capital FM; Daily Post; a’r North Wales Weekly News. Cefnogir Access All Eirias hefyd gan Gymdeithas Adeiladu’r Principality, sy’n cefnogi’r digwyddiad am y bedwaredd flwyddyn yn olynol.

Mae'r digwyddiad wedi ennill gwobrau cenedlaethol i drefnwyr y digwyddiad, Orchard Entertainment a Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy sef gwobr Partneriaeth Cynhyrchu’r Flwyddyn, yng Ngwobrau Cymdeithas Digwyddiadau Awyr Agored (NOEA) 2013, a chipiodd Tîm Cyfathrebu a Marchnata Conwy wobr Trefnydd Digwyddiad y Flwyddyn. Mae Orchard hefyd wedi ennill Gwobr Hyrwyddwr Rhanbarthol y Flwyddyn yng Ngwobrau Busnes Cerddoriaeth Fyw y DU yn erbyn cystadleuaeth o bob cwr o'r DU.

I gael tocynnau ffoniwch, 01492 872 000 neu ewch i www.accessalleirias.com.

Published: 12/03/2015