Only Boys Aloud

9 April 2015

Only Boys Aloud ar y ffordd

Yn dilyn y newyddion ddiwedd llynedd bod menter newydd côr bechgyn Only Boys Aloud yn ymestyn o Gaergybi i Wrecsam – ry’n ni nawr yn cyhoeddi manylion am leoliadau ac amseroedd yr ymarferion. Ac mae’r cyfan ar fin dechrau!

Ers ei sefydlu 5 mlynedd yn ôl, mae Only Boys Aloud wedi cynnig cyfleoedd unigryw i gannoedd o fechgyn ar draws De Cymru i berfformio ar lwyfannau bach a mawr ledled y DU, yn ogystal ag ymddangos ar y teledu a gwaith recordio. Mae OBA ar fin cyrraedd Gogledd Cymru ar gyfer cynllun peilot newydd, fydd yn ehangu’r cyfleoedd hynny i fechgyn 13-19 oed ar draws y rhanbarth.

Bydd ymarferion ar gyfer corau newydd yng Nghaergybi, Caernarfon, Y Rhyl a Wrecsam yn dechrau ym mis Ebrill gan arwain at berfformiadau mewn digwyddiadau mawr ym mis Medi a Hydref 2015. Mae croeso i unrhyw fachgen 13-19 oed – beth bynnag y profiad. Does dim clyweliadau a bydd dim ffî am gymryd rhan. Ein neges yw – dewch a rhowch gynnig arni!

Gan ddechrau ddydd Llun 20fed Ebrill, mae lleoliadau ac amseroedd yr ymarferion fel a ganlyn:

Wrecsam: Bamford Suite, Stadiwm y Cae Ras, Wrecsam
Nos Fawrth 6.30 – 8.30
Y Rhyl: Theatr y Pafiliwn, Rhyl Nos Lun 6.30 – 8.30
Caernarfon: Clwb Rygbi Caernarfon Nos Lun 6.30 – 8.30
Caergybi: Clwb Pêl-droed Caergybi Nos Fawrth 6.30 – 8.30

Os na allwch chi ddod i’r ymarfer cyntaf, peidiwch â phoeni. Dewch pryd bynnag gallwch chi.

Dywedodd Rheolwr Prosiect OBA Gogledd Cymru, Eleri Watkins: Mae hwn yn gyfle gwych i fechgyn Gogledd Cymru, fydd yn newid eu bywydau ac yn ehangu eu gorwelion. Rydym wedi dod o hyd i dîm arbennig o gapteiniaid a fydd yn arwain yr ymarferion lleol, sydd yn cynnwys Nia Wyn Jones, Mari Pritchard, Jenny Pearson, Andrew Thomas, Huw Llywelyn a finnau. Mae’r tîm yn edrych ymlaen yn fawr iawn i ddechrau’r prosiect ac i’w wneud yn llwyddiant ysgubol yng Ngogledd Cymru!”

Bydd y cynllun peilot yn cael ei lansio ddydd Gwener 17eg Ebrill mewn digwyddiad yn Bounce Below ym Mlaenau Ffestiniog. O dan arweiniad Cyfarwyddwr Artistig Aloud, Tim Rhys-Evans, gan gynnwys rhai bechgyn lleol - dyma rywfaint o hud OBA mewn lleoliad unigryw fydd yn fan cychwyn ar gyfer yr anturiaeth....

Published: 09/04/2015