What is a building society

17 April 2015

Beth yw cymdeithas adeiladu?

Dyma ffeithlun yn esbonio beth yw cymdeithas adeiladu.

Mae croeso i chi rannu neu ddefnyddio’r ffeithlun hwn ar y cyfryngau cymdeithasol ond cofiwch roi dolen yn ôl atom ni.
Cliciwch yma i gael dewis fersiwn testun o’r ffeithlun hwn.

What is a building society

Ffeithlun Cymdeithas Adeiladu

Ei Haelodau (cynilwyr a benthycwyr) yw perchnogion cymdeithas adeiladu gydfuddiannol ac fe’i rhedir er eu budd nhw.

Nid oes cyfranddalwyr i’w bodloni, felly mae’r holl elw’n mynd yn ôl i mewn i’r gymdeithas, er budd yr Aelodau.

Y brif flaenoriaeth yw diogelu arian yr Aelodau.

Beth yw Aelod?

Unigolion sydd â morgais neu gyfrif cynilion â chymdeithas adeiladu yw Aelodau

Yn fwy na dim ond cwsmer, mae gennych hawl i:

  • Gael llais
  • Herio’r ffordd y rhedir eich cymdeithas
  • Pleidleisio yn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol
  • Gofyn cwestiynau i’r Bwrdd

Gan nad oes cyfranddalwyr yn disgwyl cael difidendau, mae’r costau rhedeg yn is a lefelau gwasanaeth yn well.

Nid yw cymdeithasau adeiladu wedi’u rhestru ar y farchnad stoc.

Yn wahanol i fanciau, y mae dibyniaeth cymdeithasau adeiladu ar y marchnadoedd arian yn gyfyngedig gan arwain at fodel busnes mwy diogel.

Published: 17/04/2015