Only Boys Aloud

17 April 2015

Only North Wales Boys Aloud at Access All Eirias in June

Bydd bechgyn o ogledd Cymru yn ymuno â band bechgyn mwyaf y byd, Only Boys Aloud, yn eu hymddangosiad cyntaf hir -ddisgwyliedig yn Access All Eirias yn Stadiwm Eirias ym Mae Colwyn ddydd Sul 7 Mehefin.

Bydd côr llawn Only Boys Aloud o fechgyn 13-19 oed yn canu ynghyd â bechgyn sy’n cael eu recriwtio mewn ymarferion y mis hwn yng Nghaergybi, Caernarfon, y Rhyl a Wrecsam. Mae’r llwyfan mawr yn Access All Eirias yn cynnig cyfle i’r côr o Gymru gyfan roi eu perfformiad ‘byw’ cyntaf, pryd y byddant yn ymuno â’r rhestr gynyddol o berfformwyr a fydd yn cefnogi The Vamps a Foxes.

Cyhoeddwyd y bydd llais lleol arall yn perfformio ar 7 Mehefin, gyda’r Rapiwr o Ruthun, Joe Woolford, a fu'n cystadlu yn The Voice ar BBC 1 yn ddiweddar, wedi cytuno i gymryd rhan. Hyfforddwr Joe ar y rhaglen oedd Rita Ora, ac fe gyrhaeddodd y rownd gynderfynol fyw, pryd y canodd cân Labrinth, 'Jealous', yn ogystal â fersiwn o 'Rude' gyda Rita a’i gyd-gystadleuydd Karis, a gyrhaeddodd frig y siartiau i Magic. Dywedodd Joe wrth Emma Willis wedyn i’r profiad fod yn “afreal”, ac ychwanegodd: “ Cefais glyweliad ar gyfer y gyfres gyntaf ac fe fethais hyd yn oed gael ar y rhaglen.”

Meddai hyrwyddwr All Eirias, Pablo Janczur o Orchard, cwmni hyrwyddo cerddoriaeth annibynnol mwyaf Cymru: “Mae’n gyffrous iawn mai yn Access All Eirias y bydd ymddangosiad byw cyntaf Only Boys Aloud gyda’u haelodau ychwanegol o ogledd Cymru, gan gynyddu apêl y digwyddiad i deuluoedd hyd yn oed yn fwy. Gyda’r perfformwyr pop arbennig The Vamps, Foxes a nawr Joe Woolford, dylai fod yn ddiwrnod gwerth chweil, ac y mae mwy o berfformwyr i’w cyhoeddi eto."

Mae Only Boys Aloud yn dathlu ei bumed flwyddyn yn 2015, ac yn ystod y cyfnod hwnnw y mae'r côr wedi profi uchafbwyntiau anhygoel, gan gynnwys rownd derfynol Britain’s Got Talent, canu ym Mhalas Buckingham, a recordio albwm o ganeuon Nadolig a gyrhaeddodd 40 uchaf y siartiau.

Meddai Cyfarwyddwr Cerdd OBA, Tim Rhys Evans: “Mae’n wych ein bod yn gallu cynnwys bechgyn o ogledd Cymru yn Only Boys Aloud, sydd yn rhanbarth ac iddi draddodiad corawl mor gyfoethog. Rydym wastadol yn ceisio recriwtio bechgyn o bob math o gefndir a chyda’n polisi o beidio â chodi tâl na chynnal clyweliadau, gobeithiwn y bydd cannoedd o fechgyn yn rhoi cynnig ar ganu mewn côr, efallai am y tro cyntaf. Mae Access All Eirias yn rhoi cyfle aruthrol i ni i ddod â’r côr i gyd at ei gilydd am y tro cyntaf ac rydym yn edrych ymlaen yn eiddgar.”

Mae ymarferion ar gyfer Gogledd Cymru yn dechrau ar 20 Ebrill, ac mae croeso i unrhyw fachgen rhwng 13 a 19 oed, ni waeth bod ganddo brofiad ai peidio. Nid oes unrhyw glyweliadau a does dim ffi am gymryd rhan – y neges yw – dewch draw a rhoi cynnig arni! Yr amseroedd yw:

Wrecsam: Bamford Suite, Stadiwm y Cae Ras, Wrecsam
Dydd Mawrth 6.30 – 8.30
Y Rhyl: Theatr y Pafiliwn, Y Rhyl Dydd Llun 6.30 – 8.30
Caernarfon: Clwb Rygbi Caernarfon Dydd Llun 6.30 – 8.30
Caergybi: Clwb Pêl-droed Caergybi Dydd Mawrth 6.30 – 8.30

Meddai Rheolwr Prosiect OBA yng ngogledd Cymru, Eleri Watkins: “Mae hwn yn gyfle gwych i fechgyn y gogledd, a fydd yn newid eu bywydau ac yn ehangu eu gorwelion. Rydym wedi canfod tîm gwych o gapteiniaid a fydd yn arwain yr ymarferion lleol, ac rydym wirioneddol yn edrych ymlaen at fynd ar y llwyfan ar 7 Mehefin.”

Bydd y prosiect hwn yn cael ei lansio mewn steil ddydd Gwener 17 Ebrill gyda digwyddiad yn Bounce Below ym Mlaenau Ffestiniog.

Cefnogir Access All Eirias gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, Cyngor Tref Bae Colwyn a’u partneriaid yn y cyfryngau Capital FM; y Daily Post; a’r North Wales Weekly News. Cefnogir Access All Eirias hefyd gan Gymdeithas Adeiladu’r Principality, sy’n cefnogi’r digwyddiad am y bedwaredd flwyddyn yn olynol. Y Principality hefyd yw prif bartner ariannu Only Boys Aloud.

Mae'r cynhyrchiad wedi ennill gwobrau cenedlaethol i drefnwyr y digwyddiad, Orchard Entertainment a Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy sef gwobr Partneriaeth Cynhyrchu’r Flwyddyn, yng Ngwobrau Cymdeithas Digwyddiadau Awyr Agored (NOEA) 2013, a chipiodd Tîm Cyfathrebu a Marchnata Conwy wobr Trefnydd Digwyddiad y Flwyddyn hefyd. Mae Orchard hefyd wedi ennill Gwobr Hyrwyddwr Rhanbarthol y Flwyddyn yng Ngwobrau Busnes Cerddoriaeth Fyw y DU yn erbyn cystadleuaeth o bob cwr o'r DU.

Published: 17/04/2015