Llanishen Rugby Team

23 April 2015

Ysgol Uwchradd Llanisien yn codi’r cwpan mewn steil

Mae ysgol o Gaerdydd wedi ennill Cwpan Adran Hŷn Undeb Rygbi Ysgolion Cymru mewn steil diolch i Gymdeithas Adeiladu’r Principality.

Trechodd carfan Dan 18 Ysgol Uwchradd Llanisien y tîm o Ysgol Gyfun y Strade, Llanelli o 17-11, yng Nghwpan Adran Hŷn Undeb Rygbi Ysgolion Cymru yn Stadiwm y Mileniwm, gan wisgo crysau newydd a noddwyd gan gymdeithas adeiladu fwyaf Cymru.

Mae’r Principality wedi bod yn gweithio gydag Ysgol uwchradd Llanisien ers blwyddyn neu ddwy yn rhan o’i rhaglen ymgysylltu â chymunedau. Mae hefyd yn rhedeg cynllun darllen gyda’r ysgol ac y mae wedi darparu crysau ar gyfer tîm rygbi’r ysgol o’r blaen.

Meddai Sue Richards, rheolwr cangen Llanisien o Gymdeithas Adeiladu’r Principality: “Mae'r Principality yn falch o fod wrth galon cymunedau ar draws Cymru a'r gororau yn cefnogi chwaraeon llawr gwlad ledled y wlad, ac mae’n wych gallu helpu’r bobl ifanc hyn a allai fynd yn eu blaenau i fod yn sêr y byd chwaraeon yn y dyfodol.

“Mae gennym berthynas agos ag Ysgol Uwchradd Llanisien ac roeddem wrth ein boddau ein bod yn gallu eu helpu trwy ddarparu’r crysau ar gyfer eu diwrnod arbennig. Roedd yn gêm benigamp ac fe allant fod yn falch iawn o’u hunain.”

Dyma’r ail waith yn olynol i Lanisien ennill y Cwpan.

Meddai Terry Charles o Ysgol Uwchradd Llanisien: “Roedd yn gamp anhygoel i’r tîm ennill ei ail gwpan yn olynol ac roedden nhw wrth eu boddau eu bod wedi perfformio mor dda o flaen eu cyfeillion a’u teuluoedd mewn lleoliad mor eiconig.

“Rydym yn ddiolchgar dros ben am yr holl gymorth yr ydym wedi ei gael gan y Principality, nid yn unig y crysau, ond y negeseuon cefnogol a gawsom ganddynt ac fe wnaeth rhai o’r staff ddod i wylio’r gêm hyd yn oed. Rhoesant hwb anferth i ni ac edrychwn ymlaen at adeiladu ar y bartneriaeth lwyddiannus hon yn y dyfodol.”

Published: 23/04/2015