Ynystawe Cricket

24 April 2015

Dillad chwaraeon newydd i aelodau ifanc clwb criced yn Abertawe

Mae plant clwb criced yn Abertawe wrth eu boddau â’r dillad chwaraeon newydd a gawsant gan Gymdeithas Adeiladu’r Principality.

Mae cymdeithas adeiladu fwyaf Cymru wedi rhoi dillad chwaraeon newydd i Glwb Criced Ynystawe fel rhan o gystadleuaeth fisol Dillad Chwaraeon y Mis y Principality.

Meddai Leigh Jones, rheolwr cangen Treforys y Principality: “Rydym yn falch o fod wrth galon ein cymunedau ym mhob rhan o Gymru a’r gororau ac rydym bob amser yn ceisio rhoi rhywbeth yn ôl iddyn nhw ac i’n Haelodau.

“Mae Ynystawe yn enillwyr haeddiannol ac rydym yn gobeithio y bydd ein cystadleuaeth yn gallu helpu sawl un o’n timau chwaraeon lleol i edrych yn dda wrth iddynt barhau i fod yn rhan mor werthfawr o’n cymunedau.”

Meddai Phil Rowe, Cadeirydd Clwb Criced Ynystawe: “Rydym wrth ein boddau â’r cymorth y mae’r Principality wedi ei roi i ni. Mae gennym dimau iau yn amrywio o blant dan 9 i blant dan 15 ac roedd dirfawr angen y dillad chwaraeon ar fechgyn a merched y clwb, er mwyn iddynt gael teimlo’n rhan o’r tîm.

“Rydym wedi bod yn cynnig criced i blant yn ein cymuned ers 25 mlynedd, a bydd cymorth y Principality yn ein helpu i barhau am flynyddoedd i ddod. Rydym yn falch y bydd y plant yn gallu cymryd rhan mewn steil, diolch i gymorth cymunedol gan y Principality.”

Bob mis, mae un tîm o Gymru a’r gororau yn cael ei ddewis i dderbyn dillad chwaraeon newydd gan y Principality, gwerth hyd at £500.

Os hoffech chi wneud cais, y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw mynd i www.principality.co.uk/kitofthemonth a llenwi’r ffurflen ar-lein neu fynd i un o 53 o ganghennau neu 18 o asiantaethau’r Principality, sydd i’w canfod ledled Cymru a’r gororau.

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, mae’r Principality wedi cefnogi nifer o fentrau tebyg, gan gynnwys tîm rygbi merched yn Rhydaman, tîm pêl-rwyd ysgol yn yr Wyddgrug a thîm pêl-droed bach yng Nghaerdydd.
I wneud cais, ewch i www.principality.co.uk/kitofthemonth .

Published: 24/04/2015