8 May 2015

Y Principality yn mynd i’r afael â gwarthnod yn y gweithle

Mae Cymdeithas Adeiladu’r Principality wedi cyhoeddi ei hymrwymiad i fynd i’r afael â gwarthnod a gwahaniaethu o ganlyniad i broblemau iechyd meddwl trwy lofnodi’r addewid Amser i Newid Cymru..

Mae cymdeithas adeiladu fwyaf Cymru wedi llofnodi'r addewid yn ei changen yn yr Eglwys Newydd, i ddangos bod y busnes yn cymryd camau i leihau gwahaniaethu o ganlyniad i broblemau iechyd meddwl yn y gweithle.
Gweithredir Amser i Newid Cymru gan yr elusennau iechyd meddwl arweiniol Hafal, Gofal a Mind Cymru, sef Elusen y Flwyddyn y Principality ar gyfer 2015. Penderfynodd y tair elusen hyn weithio gyda’i gilydd, gan gyfuno eu gwybodaeth, eu sgiliau a’u harbenigedd, yn yr ymdrech fwyaf hyd yn hyn yng Nghymru i atal gwahaniaethu yn ymwneud ag iechyd meddwl.

Meddai James Harper o Gymdeithas Adeiladu’r Principality: “Mae gennym tua 1,000 o weithwyr yn y Principality ac mae iechyd a lles ein gweithlu yn hynod o bwysig i ni.

“Rydym wedi ymrwymo i hybu iechyd meddwl da ym mhob rhan o’r sefydliad ac rydym yn falch o fod yn un o’r sefydliadau sydd wedi llofnodi addewid Amser i Newid Cymru, gan gynorthwyo i fynd i’r afael â gwarthnod a gwahaniaethu oherwydd problemau iechyd meddwl yng Nghymru.”

Mae'r addewid wedi'i seilio ar gynllun gweithredu cynhwysfawr sy’n nodi manylion y gweithgareddau gwrth warthnod gwirioneddol y mae’r sefydliad yn bwriadu eu darparu. Mae’r Principality wedi cyhoeddi nifer o fesurau gan gynnwys creu rhwydwaith o hyrwyddwyr Amser i Newid Cymru yn ei phencadlys ac yn y canghennau, cynnal wythnos ar gyfer ymwybyddiaeth iechyd meddwl, hyfforddiant cymorth cyntaf iechyd meddwl i staff ac amrywiaeth o weithgareddau llesiant.

Meddai Antony Metcalfe, Rheolwr y Rhaglen Amser i Newid Cymru: “Mae problemau iechyd meddwl yn fwy cyffredin nag y mae’r rhan fwyaf o bobl yn sylweddoli ac mewn unrhyw flwyddyn bydd 1 o bob 6 o weithlu Cymru yn dioddef problem iechyd meddwl, ond bydd 9 o bob 10 yn dioddef gwarthnod yn y gweithlu. Caiff hyn effaith ar y staff ond mae’n effeithio ar y cyflogwr hefyd ac yn 2013 collwyd 15.2 miliwn o ddiwrnodau gwaith oherwydd straen, gorbryder ac iselder ym mhob rhan o weithlu’r DU.

“Mae Amser i Newid Cymru eisiau cael gwared ar y gwarthnod a’r gwahaniaethu ym mhob rhan o gymdeithas Cymru ac mae hyn yn cynnwys y gweithle. Mae ein haddewid yn arwydd o ymrwymiad gan gyflogwyr y byddant yn gweithio mewn partneriaeth â’r ymgyrch er mwyn ymwreiddio ein neges bod trafod iechyd meddwl yn syniad da. Mae’n anrhydedd bod y Principality wedi llofnodi’r addewid ac rydym yn edrych ymlaen at weithio mewn partneriaeth â’r gymdeithas fel aelod o grŵp cynyddol o sefydliadau sy’n gwneud addewid i atal gwarthnod a gwahaniaethu o ganlyniad i broblemau iechyd meddwl ym mhob un o’u gweithleoedd.”

Ceir mwy o wybodaeth am Amser i Newid Cymru yn www.timetochangewales.org.uk.*

*By clicking on the links you will leave the Principality website - Principality is not responsible for the content of external websites.

Published: 08/05/2015