Queen Street Branch

13 May 2015

Chwilio am arwresau cudd y byd amaeth

Wrth feddwl am ffermwr, dyn fyddai'n dod i'r meddwl mae’n siŵr. Ond mae’r gystadleuaeth a weithredir gan NFU Cymru, sy’n cael ei lansio yr wythnos hon, yn ceisio newid hynny trwy godi proffil menywod ym myd amaeth.

Mae menywod gwledig yn cael eu hannog i roi cynnig ar gystadleuaeth Ffermwraig y Flwyddyn Cymru 2015, a gynhelir gan NFU Cymru / Cymdeithas Adeiladu’r Principality, sydd bellach yn ei 19eg flwyddyn, a helpu i ddathlu cyfraniad menywod i’r hyn sy’n ddiwydiant lle mae dynion sydd amlycaf o bell ffordd o hyd.

Y gwir amdani heddiw yw bod llawer o ffermydd yn cael eu rhedeg mewn partneriaeth ac nid dyn yw’r ‘ffermwr’ bob amser. Yn yr hinsawdd ariannol anodd y dyddiau hyn, mae menywod yn aml yn cynnal busnes ar wahân, neu’n mynd allan i weithio hefyd i roi hwb i incwm y teulu, yn ogystal â rhedeg y fferm a chydbwyso gofal plant a bywyd teuluol.

Mae enillwyr blaenorol wedi codi proffil menywod ym myd amaeth ac wedi defnyddio eu llwyddiant i ymestyn allan ac annog menywod eraill, meddai Ymgynghorydd Cyfathrebu NFU Cymru *Sarah Jones.

“Mae menywod ym myd amaeth yn dal i fod yr arwresau cudd yn y diwydiant. Ychydig iawn ohonynt sydd am hawlio’r sylw, gan ddewis cyfrannu y tu ôl i’r llenni yn hytrach. Mae llawer o blant wedi cael eu magu ar ffermydd yn eistedd mewn cadeiriau gwthio gan wylio mam yn tynnu llo neu’n godro buwch neu’n gyrru’r tractor. Mae’r gystadleuaeth hon ar gyfer menywod arferol, nad ydynt o bosibl yn sylweddoli bod yr hyn y maent yn ei wneud yn anarferol,” meddai Sarah Jones.

Meddai Julie-Ann Haines, Cyfarwyddwr Cwsmeriaid Cymdeithas Adeiladu’r Principality, noddwr y gystadleuaeth: “Mae cannoedd o fenywod ledled Cymru sy’n gwneud cyfraniad enfawr i ffermio a thrwy dynnu sylw atynt, gallwn eu hyrwyddo fel esiampl dda a herio’r syniad mai ar gyfer dynion yn unig y mae'r diwydiant amaeth.

“Mae’n anhygoel, yn fy marn i, sut y mae menywod sy’n ymwneud â ffermio yn cyflawni cymaint. Mae eu cyfraniad, eu penderfyniad a’u symbyliad yn ysbrydoliaeth a’r gobaith yw y bydd yn annog mwy o fenywod i fynd i’r maes,” meddai.

Bydd enillydd cystadleuaeth Ffermwraig y Flwyddyn Cymru 2015 NFU Cymru / Cymdeithas Adeiladu’r Principality yn derbyn £500 a bydd gwobr o £100 i’r ddwy yn yr ail safle. Y dyddiad cau yw dydd Llun, 15 Mehefin 2015.

Os oes gennych ddiddordeb mewn gwneud cais neu enwebu rhywun i’r gystadleuaeth cysylltwch ag NFU Cymru yn Llanelwedd i gael ffurflen gais. Rhif ffôn: 01982 554200 neu e-bost: sarah.jones@nfu.org.uk

*trwy glicio ar y dolenni byddwch yn gadael gwefan y Principality – Nid yw’r Principality yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol.

Published: 13/05/2015