19 May 2015

Llety moethus i fyfyrwyr yng nghalon Caerdydd yn agor yn ystod yr haf

Bydd llety newydd moethus ar gyfer myfyrwyr a adeiladwyd yng nghanol dinas Caerdydd, yn cael ei gwblhau yn ystod yr haf.

Ymunodd Principality Masnachol, cangen fasnachol cymdeithas adeiladu fwyaf Cymru, y Principality, â Charnwood Group i adeiladu Park Lane, datblygiad o 34 o fflatiau stiwdio.

Adeiladwyd Park Lane ar dir tu cefn i gyn swyddfeydd yn 23 a 24 Park Place, ac mae’n cynnig stiwdios cyfoes, hunangynhwysol, moethus gydag ystafell wely, ystafell ymolchi breifat, man astudio a chegin â chyfarpar integredig.

Meddai Richard Wales o Principality Masnachol, cangen fasnachol Cymdeithas Adeiladu’r Principality: “Mae Principality Masnachol yn falch o gefnogi Charnwood Group gyda’r datblygiad cyffrous hwn. Mae nifer y myfyrwyr domestig a thramor yng Nghaerdydd yn cynyddu o hyd, ac adeiladwyd nifer o ddatblygiadau newydd ar gyfer myfyrwyr yn y ddinas dros y blynyddoedd diwethaf i ymdopi â’r galw cynyddol hwn.

“Cynlluniwyd y cyfleusterau yn Park Place i’r safonau uchaf, ac mae yng nghanol Caerdydd, ger y Brifysgol ac ardaloedd siopa a bywyd nos poblogaidd y ddinas. Bydd cael llety o’r ansawdd hwn ar gyfer myfyrwyr yn helpu i gadarnhau safle Caerdydd yng nghynghrair uwch prifysgolion y DU gan y bydd yn ddeniadol i bobl o safbwynt ansawdd addysg a ffordd o fyw.”

Mae teledu sgrin fflat, band eang a chyswllt diwifr hefyd yn cael eu cynnwys yn y fflatiau, a byddant wedi’u cwblhau ar gyfer y flwyddyn academaidd newydd yn 2015.

Meddai Andrew Creighton o Charnwood Group: “Rydym yn falch dros ben i fod yn gweithio â Principality Masnachol ar Park Place, datblygiad llety moethus ar gyfer myfyrwyr yng nghanol Caerdydd. Mae’r fflatiau hyn mewn lleoliad anhygoel, a gellir cerdded yn rhwydd i Brifysgol Caerdydd a’r holl atyniadau eraill a gynigir gan y ddinas. Rydym yn edrych ymlaen yn fawr at groesawu ein myfyrwyr cyntaf ym mis Medi.”

I gael mwy o wybodaeth, ewch i www.parklanestudentliving.com*.

*Trwy glicio ar y dolenni byddwch yn gadael gwefan y Principality - nid yw’r Principality yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol.

Published: 19/05/2015