Queen Street Branch

16 June 2015

Canolfan Ofal St Winefride's

Creu 40 o swyddi wrth i waith ddechrau ar ganolfan ofal newydd ar safle Ysbyty St Winefride's.

Mae gwaith wedi dechrau ar ganolfan newydd sydd â 73 o welyau yn hen gartref nyrsio ac ysbyty St Winefride's ym Mhontcanna.

Disgwylir y bydd y datblygiad gan 55Plus a Principality Masnachol, adran fasnachol Cymdeithas Adeiladu'r Principality yn cael ei gwblhau yng ngwanwyn 2016.

Bydd y cynllun, a fydd yn cael ei adeiladu gan Jehu a'i gynllunio gan Rio Architects, yn creu 40 o swyddi adeiladu a swyddi gofal a chymorth eraill pan fydd y prosiect wedi ei gwblhau.

Meddai Gareth Chappell o 55Plus: “Ar ôl blynyddoedd o gynllunio, rydym ni wedi dechrau gweithio ar y safle adnabyddus hwn yng Nghaerdydd a fydd yn dod â chyfleuster gofal modern i'r ardal.

“Bydd yn darparu cyfleoedd gwaith newydd yn y gymuned ac yn rhoi hwb i'r economi leol, gan fod pob un o'r cwmnïau sy'n rhan o'r datblygiad â'i bencadlys yn ne Cymru.

“Rydym ni'n ddiolchgar i Principality Masnachol am rannu ein gweledigaeth ar gyfer y prosiect hwn a helpu i'w wireddu, a bydd yn cefnogi dwsinau o bobl sydd angen cymorth cyn bo hir.”

Mae'r ganolfan ofal newydd siâp cilgant wedi ei chynllunio dros dri llawr ac mae'n cynnwys adnewyddu cartref gofal presennol Tŷ Penfro ar Heol Conwy.

St Winefride's oedd yr ysbyty lle'r oedd miloedd o bobl yn dod i gael eu brechiadau, a chyn bo hir bydd yn darparu ar gyfer amrywiaeth o anghenion, gan gynnwys gofalu am gleifion sy'n dioddef o ddementia.

Meddai Richard Wales o Principality Masnachol: “Rydym ni'n falch o weld gwaith yn dechrau ar y ganolfan ofal gan mai dyma ddarn olaf y jig-so i'r Principality gan ein bod ni wedi cefnogi tri cham o ddatblygu tai ar y safle enwog hwn.

“Mae prosiect St Winefride's yn amlygu rhan y Principality yn y gwaith o gefnogi economi Cymru a sicrhau bod y farchnad dai yn parhau i ddarparu cartrefi i bobl Cymru, waeth beth fo'u sefyllfa.

“Ein gobaith ni yw y bydd canolfan ofal newydd St Winefride's yn dod yr un mor enwog am gynorthwyo pobl Caerdydd â'r un flaenorol.”

Mae Principality Masnachol wedi gweithio gyda'r datblygwyr eiddo Portabella yn y gorffennol i ariannu tair rhan arall o'r datblygiad gwerth miliynau lawer ar y safle nodedig hwn. Codwyd adeiladau gwreiddiol y safle yn 1938 ar dir The Lindens, fila o oes Fictoria, a bydd y cynllun 55Plus yn llwyr gwblhau'r gwaith o ailddatblygu'r safle pwysig hwn.

Published: 16/06/2015