29 July 2015

Gweithwyr y Principality yn cymryd yr awenau mewn siopau Mind Cymru ar gyfer her elusen

Gweithwyr Cymdeithas Adeiladu’r Principality yn gwneud defnydd da o’u sgiliau gwerthu mewn her cymryd yr awenau gyda'r elusen iechyd meddwl, Mind Cymru.

Cymerodd gwirfoddolwyr o gymdeithas adeiladu fwyaf Cymru yr awenau mewn siopau Mind yn Nhrefynwy, Casnewydd a Llandudno, gyda’r nod o werthu cymaint â phosibl er mwyn cefnogi Mind Cymru, Elusen y Flwyddyn y Principality.

Y tîm o wirfoddolwyr yn siop Llandudno oedd y tîm buddugol, a lwyddodd i gasglu mwy o gyfraniadau yn ogystal â gwerthu mwy o eitemau na'r siopau eraill ar Ddiwrnod Her Manwerthu Mind. Cododd y digwyddiad gyfanswm o £637.

Meddai un o’r gwirfoddolwyr, James Harper o Gymdeithas Adeiladu’r Principality: “Roedd Diwrnod Her Manwerthu Mind yn ddigwyddiad gwerth chweil. Roeddem ni’n gallu gweithio fel tîm trwy ddefnyddio sgiliau nad ydynt yn rhan o’n profiad arferol, deall sut y mae siopau elusen yn gweithredu a chefnogi ein cymunedau lleol, yn ogystal â chael hwyl ar yr un pryd!”

Bob blwyddyn, mae’r Principality yn codi arian ar gyfer Elusen y Flwyddyn wahanol. Enwebir yr elusen gan aelod o staff y Gymdeithas a’i rhoi, wedyn, ar restr fer gyda phum elusen arall, cyn cael ei hethol yn elusen swyddogol y gymdeithas gan aelodau'r staff ym mhrif swyddfa’r Principality yng Nghaerdydd, ac mewn 53 o ganghennau a 18 o swyddfeydd y Principality ledled Cymru a’r gororau.

Bydd yr holl arian a godir yn 2015 yn cael ei roi i Mind Cymru, er mwyn cefnogi’r elusen sy’n darparu cyngor a chefnogaeth i unrhyw un sy’n dioddef problemau iechyd meddwl. Mae’n ymgyrchu dros wella gwasanaethau, codi ymwybyddiaeth a sicrhau bod yr un unigolyn o bob pump ohonom sy’n dioddef problemau iechyd meddwl bob blwyddyn yn cael cefnogaeth a pharch.

Un o flaenoriaethau’r elusen yw cefnogi’r rhwydwaith o 20 o sefydliadau Mind lleol i ddarparu gwasanaethau mewn cymunedau ledled Cymru. Mae sefydliadau Mind lleol yn cynnig cefnogaeth uniongyrchol i bobl a chanddynt broblemau iechyd meddwl, gan gynnwys canolfannau galw heibio, gwasanaethau cwnsela a phrosiectau cymunedol.

Published: 29/07/2015