30 July 2015

Nathan Moore yn cipio teitl pencampwr y Principality yn bymtheg oed

Golffiwr ifanc yn trechu cystadleuwyr tair blynedd yn hŷn yn Celtic Manor.

Tanlinellwyd potensial ieuenctid unwaith eto ym Mhencampwriaeth Agored Iau Cymru y Principality pan enillwyd y brif wobr gan Nathan Moore, sy’n 15 oed, gan drechu bechgyn a merched tair blynedd yn hŷn nag ef i hawlio’r prif dlws.

Cwblhaodd Moore rownd wych o 74 ergyd, tair mwy na'r safon ac un yn llai na Matthew Harris, wrth gystadlu yn y grŵp dan 15 oed a hawlio blwyddyn o aelodaeth o’r Cwrs Twenty Ten lle y cynhaliwyd y rownd derfynol.

Mae Moore, sy'n cynrychioli tîm Swydd Gaerloyw, yn chwarae oddi ar handicap o bedwar, ac mae'n aelod o glwb Long Ashton ym Mryste o ble y daeth seren Cystadleuaeth Golff Ewrop, Chris Wood.

“Dyma’r bencampwriaeth fwyaf i mi erioed ei hennill,” meddai Moore. “Rwy’n cystadlu mewn llawer o bencampwriaethau iau ond dim ond unwaith yr wyf wedi ennill un y tu allan i’m clwb fy hun o’r blaen ac mae hon yn gystadleuaeth llawer mwy.

“Mae Twenty Ten yn gwrs braf iawn ac mae’r lleiniau yn gywir. Llwyddais i wneud pyt neu ddau yn gynnar a rhoddodd hynny ddechrau da i mi. Fy nod ar ddechrau’r diwrnod oedd ennill y gystadleuaeth dan 15 oed ac felly mae ennill yr holl beth yn wych.”

Yn ogystal ag aelodaeth o glwb y Celtic Manor, ennillodd Moore fagiau golff, ynghyd ag enillwyr pob un o’r 12 categori oedran, wedi eu rhoi gan Asbri, y cwmni nwyddau golff o Gymru.

Teithiodd Ffion Evans, sydd hefyd yn 15 oed, o’i chlwb cartref yn Nhrefdraeth, Sir Benfro i’r Celtic Manor gan drechu’r bechgyn mewn cystadleuaeth gymysg ac enillodd gategori sgôr net gorau y rhai dan 18 oed gyda 74, ar ôl i’w handicap o saith gael ei ddidynnu.

Meddai Evans: “Rwy’n dod i Celtic Manor yn eithaf aml i hyfforddi gyda charfan ranbarthol de Cymru ond dyma'r tro cyntaf i mi chwarae’r Cwrs Twenty Ten erioed. Roedd y lleiniau yn llawer mwy cloi na'r rhai yr wyf yn chwarae arnynt fel arfer ond fe ddes i'n gyfarwydd â'r cyflymdra yn eithaf buan ac fe wnes i ddreifio'n dda.”

Cafodd y sawl ddaeth yn ail yn gyffredinol, Harris o glwb Llaneirwg, ei gysuro drwy ennill categori sgôr gros y rhai dan 18 oed gan fod tair ergyd yn well na Luke Harries o Ddinbych y Pysgod.

Shauna Lyons o Gonwy ddaeth yn ail yn y gystadleuaeth net dan 15 oed gyda rownd o 71 a Sean Hazelby o Gaerfyrddin ddaeth yn ail yn y categori ‘stableford’ dan 13 oed gyda 36 o bwyntiau.

Mae Cymdeithas Adeiladu’r Principality, noddwr y teitl, a Gwesty’r Celtic manor yn falch o fod yn adeiladu ar etifeddiaeth Cwpan Ryder gyntaf Cymru drwy gystadleuaeth sy’n gobeithio meithrin pencampwyr y dyfodol i ddilyn ôl troed arwyr Cwpan Ryder o Gymru fel Ian Woosnam, Phil Price a Jamie Donaldson, a seren Cwpan Solheim, Becky Brewerton.

Cystadlodd cyfanswm o fwy na 300 o golffwyr iau yn y pum cystadleuaeth ragbrofol a gynhaliwyd yn ystod gwyliau’r Pasg yn Llanfair-ym-muallt, Dyffryn Llangollen, Bae Langland, Vale Resort a chwrs Roman Road y Celtic Manor.

Enillwyr

  • Dan 18: Gros 1 Matthew Harris (St Mellons) 75, 2 Luke Harries (Dinbych y Pysgod) 78.
  • Dan 18: Net: 1 Ffion Evans (Trefdraeth, Sir Benfro) 74, 2 Trey Niven (Sir Amwythig) 76.
  • Dan 15: Gros: 1 (a’r Prif Bencampwr) Nathan Moore (Long Ashton) 74, 2 Harrison King (Straddon Heights) 78.
  • Dan 15: Net: 1 Luke Thompson (Lee Park) 67, 2 Shauna Lyons (Conwy) 71.
  • Dan 13: 1 Jack Edwards (Horsehay Village) 37pts, 2 Sean Hazelby (Caerfyrddin) 36pwynt, 3 Darcey Harry (The Vale) 35pwynt, 4 Jack Muir (Styal) 32pwynt.

Published: 30/07/2015