Children Winefride

13 August 2015

Plant ysgol yn cael profiad ymarferol ar safle adeiladu yng Nghaerdydd

Disgyblion o ysgol yng Nghaerdydd yn cael profiad ymarferol ar safle adeiladu lleol i ddysgu mwy am adeiladu.

Gwisgodd disgyblion Blwyddyn 5 o Ysgol Gynradd Gatholig Joseff Sant, Gabalfa, siacedi llachar a hetiau caled ar gyfer ymweliad â St Winefride's, a fu gynt yn ysbyty a chartref nyrsio ym Mhontcanna.

Cafodd y plant daith o amgylch y safle, sesiwn iechyd a diogelwch a sgwrs am swyddi mewn amgylchedd adeiledig yn St Winefride's, lle y mae canolfan ofal newydd gyda 73 o welyau yn cael ei hadeiladu. Cawsant hefyd y cyfle i roi cynnig ar fod yn benseiri am y dydd gyda’u her gynllunio eu hunain i’w chwblhau yn ystod yr ymweliad â’r safle. Disgwylir i’r datblygiad gan 55Plus a Principality Masnachol, adran fasnachol Cymdeithas Adeiladu’r Principality, gael ei gwblhau yn ystod gwanwyn 2016.

Bydd y cynllun, sy’n cael ei adeiladu gan Jehu a’i gynllunio gan Rio Architects, yn creu 40 o swyddi adeiladu, ynghyd â swyddi gofal a chymorth ychwanegol ar ôl i’r prosiect gael ei gwblhau.

Trefnwyd yr ymweliad â’r safle gan Bernie Mark, Cydgysylltydd Cyfrifoldeb Cymdeithasol Corfforaethol gyda Jehu Projects Services. Meddai hi, “Rydym wedi bod wrth ein boddau ag ymateb y disgyblion a’r athrawon i’r prosiect. Byddwn yn ymweld â’r ysgol ym mis Medi i gyhoeddi canlyniadau’r her. “Mae’n gyfle delfrydol i gyflwyno’r amgylchedd adeiledig i’r plant a’u helpu nhw i weld heriau’r diwydiant mewn ffordd gadarnhaol. Byddem yn falch iawn o'u gweld nhw yn ôl ar y safle i weld y prosiect pan fydd yn agos at gael ei gwblhau.

Published: 13/08/2015