New 2 Golf

1 September 2015

Principality yn rhoi hwb i ddiwrnod golff

Selogion golff yn cael diwrnod allan unigryw gyda golffwraig broffesiynol orau Cymru, Amy Boulden.

Yn rhan o bartneriaeth rhwng Cymdeithas Adeiladu’r Principality a Datblygu Golff Cymru, gwirfoddolodd rheolwyr dwy gangen leol y Gymdeithas am y dydd wrth i bron i 60 o chwaraewyr amatur gymryd rhan yn y digwyddiad yng Nghlwb Golff Maesdu yn Llandudno.

Gyda’r nod o annog chwaraewyr amatur i fod yn aelodau o dimau lleol a chwarae am hwyl, daeth y Digwyddiad Haf New2Golf â 58 o selogion ynghyd ar gyfer diwrnod ar lan y môr.

Mae’r Principality yn un o noddwyr y digwyddiad ac mae’n gweithio ar nifer o fentrau gyda Datblygu Golff Cymru, corff sy’n ysbrydoli mwy o bobl i gymryd rhan mewn chwaraeon.

Am y tro cyntaf yn y digwyddiad, roedd Amy sy'n chwarae golff yn broffesiynol yn taro’r bêl gyntaf i bob chwaraewr, gan eu herio i fynd mor bell o amgylch y cwrs â phosibl o fewn 36 o ergydion.

Gwirfoddolodd Dafydd Pritchard, rheolwr cangen Bangor a Mike Yeomans, rheolwr cangen Caer, a oedd yn cynrychioli’r Gymdeithas ar y diwrnod ac sydd wedi cael eu hyfforddi yn hyfforddwyr golff cymunedol, i helpu chwaraewyr lleol trwy’r cwrs.

Wrth siarad am y digwyddiad meddai Dafydd: “Mae’r Principality yn falch o fod yn rhan o’i chymunedau lleol ac i fod yn rhan o’r ymgais i annog pobl, gyda digwyddiadau fel hyn, i gymryd rhan mewn chwaraeon. Mae New2Golf yn ddigwyddiad lleol rhagorol ac mae’n gyfle gwych i ni fynd o amgylch a chwarae gêm gyfeillgar gyda selogion eraill y byd golff, a hyd yn oed rhai o’n cwsmeriaid rheolaidd.”

Mae’r diwrnod allan yn un o gyfres o ddigwyddiadau y mae’r gymdeithas yn eu helpu er mwyn cefnogi ei chymunedau lleol.

Meddai Kim Boulden, Cydgysylltydd Datblygu Golff Cymunedol ar gyfer Gogledd Cymru, am y diwrnod: “Sefydlwyd Digwyddiad Haf New2Golf ar gyfer pob cyfranogwr sydd wedi dilyn cynllun New2Golf Datblygu Golff Cymru. Mae wedi ei gynllunio i annog pobl sydd newydd ddechrau chwarae golff i chwarae mwy o golff am hwyl. Roedd yn ddigwyddiad gwych a chymerodd 58 o chwaraewyr newydd ran ynddo.

“Diolch yn fawr i’r Principality am wirfoddoli ar y diwrnod ac am fod yn un o noddwyr y digwyddiad.”

Published: 01/09/2015