Pwllheli learning

4 September 2015

Canolfan ddysgu yn cael hwb ychwanegol gan gymdeithas adeiladu

Mae prosiect ieuenctid lleol sy’n darparu cyfleusterau dysgu hanfodol wedi cael cefnogaeth gan Gymdeithas Adeiladu’r Principality.

Mae Prosiect Ieuenctid Pwllheli a Phen Llŷn, neu RhMG fel y’i gelwir yn lleol, wedi cael cefnogaeth gan gymdeithas adeiladu fwyaf Cymru i helpu i gefnogi ei weithgareddau dysgu sydd yn benodol ar gyfer pobl ifanc yn yr ardal.

Mae RhMG yn darparu canolfan gweithgareddau werthfawr ar gyfer pobl ifanc leol, a'r rheini'n amrywio o addysgu sgiliau bywyd fel TG, i weithgareddau mwy anturus fel beicio mynydd a theithiau cerdded tywysedig. Mae’r prosiect ieuenctid yn adnodd gwerthfawr ar gyfer pobl ifanc ym Mhwllheli, gan ganolbwyntio ar ehangu gorwelion a darparu cyfleoedd dysgu a datblygu.

Ymwelodd Carol Bennett, Rheolwr Cangen y Principality ym Mhwllheli, a leolir yng nghanol y dref, â’r ganolfan gweithgareddau yn ddiweddar i gyfarfod ag aelodau o’r staff sy’n rhedeg y gwasanaeth.
Tra ei bod yno, cyfarfu Carol ag Ethan Evans, disgybl 13 oed o Ysgol Botwnnog a ddywedodd wrthi: “Rwyf wedi bod yn dod i RhMG am tua blwyddyn ac mae’n lle gwych i gyfarfod â ffrindiau. Rwyf hyd yn oed yn gwneud fy ngwaith cartref yma.

“A dweud y gwir, fe wnes i gyflwyniad am RhMG yn un o’m dosbarthiadau Saesneg yn yr ysgol. Mae llawer o weithgareddau yn cael eu cynllunio drwy'r amser ac yn gynharach yr wythnos yma aethon ni i Bounce Below.”
Mae Cymdeithas Adeiladu’r Principality wedi ymrwymo i gefnogi cymunedau Cymru ac mae’n noddi amrywiaeth o sefydliadau ledled y wlad. Yn gynharach eleni, coronwyd y gymdeithas yn Fusnes Mawr Cyfrifol Cymru 2015 yn y Gwobrau Busnes yn y Gymuned am ei rhaglenni allgymorth cymunedol.

Wrth siarad am ei hymweliad â RhMG, meddai Carol: “Mae’r Principality yn falch o fod wrth galon cymunedau ledled Cymru a’r gororau. Mae RhMG yn gyfleuster ardderchog ym Mhwllheli ac mae’n wych ein bod ni wedi gallu cefnogi’r fenter werthfawr hon sy’n cefnogi’r bobl ifanc hyn bob dydd.”

Yn yr ychydig fisoedd diwethaf yn unig mae Principality wedi darparu dosbarthiadau golff yng Nghonwy, wedi cefnogi Clwb Criced Ynystawe yn Abertawe trwy roi crysau newydd iddynt ac wedi prynu goliau pêl-droed newydd i Ysgol Gynradd Birchgrove yng Nghaerdydd ar ôl i'r hen rai gael eu difetha gan dân, yn ogystal â llawer o bethau eraill.

Published: 04/09/2015