Perfect Pairings

8 September 2015

Rygbi Cymru a Chymdeithas Adeiladu’r Principality- y pâr perffaith

Wrth drafod rygbi, mae’n ymddangos weithiau bod gennym obsesiwn â pharau- beth yw’r cyfuniad gorau yn y canol? Pwy yw’r ddau a ddylai weithio gyda’i gilydd fel tîm yn safleoedd y maswr a’r mewnwr hollbwysig?

WRU and Principality

Mae Cymdeithas Adeiladu’r Principality a rygbi Cymru yn bâr sydd wedi bod yn mwynhau llwyddiant ers degawdau. Heddiw, mae’r bartneriaeth yn dathlu digwyddiad sy’n goron ar y cyfan trwy gyhoeddi mai enw cartref rygbi Cymru o 2016 ymlaen fydd Stadiwm Principality. Mae hyn yn rhan o gytundeb ehangach i annog, tyfu a datblygu rygbi mewn cymunedau ledled Cymru.

Ynghanol yr holl gynnwrf mawr yng Nghymru ynglŷn â Chwpan y Byd ar hyn o bryd, mae’n werth cofio lle y dechreuodd y daith i’r rownd derfynol i rai o’r chwaraewyr pwysicaf yn sgwad Warren Gatland.

Ar faes chwarae Crwydriad Morgannwg yr enillodd Sam Warburton brofiad o chwarae rygbi ac ar yr un pryd roedd Justin Tipuric yn gwneud enw i’w hun ar faes chwarae Aberafan, y Talbot Athletic. Bu Leigh Halfpenny yn serennu i Gaerdydd, a Chastell-nedd am gyfnod byr, a chafodd Liam Williams, seren y Scarlets ei ymddangosiadau cyntaf i Lanelli. Beth oedd enw’r gystadleuaeth lle y dechreuodd y cyfan i’r rhai a oedd yn gobeithio ennill cwpan William Webb Ellis? Uwchgynghrair y Principality.

Mae cymdeithas adeiladu fwyaf Cymru wedi cefnogi rheng uchaf rygbi cartref Cymru ers 2005, a’r cytundeb hwnnw wedi rhoi cyllid gwerthfawr i glybiau llawr gwlad ar hyd a lled y wlad.

Y bartneriaeth oedd y tro cyntaf i’r cynghreiriau cartref yng Nghymru gael nawdd ers 1996. Daeth hynny yn sgil llwyddiant y tîm cenedlaethol yn ennill y Gamp Lawn yn 2005 a Phencampwriaeth Chwe gwlad yr RBS, a chyfraniadau sylweddol cynifer o chwaraewyr Cymru gyda Llewod Prydain ac Iwerddon yn Seland Newydd.

WRU and Principality

Ar adeg y cyhoeddiad, nododd Prif Weithredwr Undeb Rygbi Cymru ar y pryd, Steve Lewis yn glir bod “twrnamaint llwyddiannus a hynod gystadleuol a dwys yn gwbl allweddol o ran datblygiad ac iechyd ein gêm ar y lefel uchaf”, gan alw Uwchgynghrair y Principality yn “twrnamaint 30 o gemau a fydd yn paratoi ein sêr ar gyfer y dyfodol”. Teg dweud iddo gael ei brofi’n gywir yn ystod yr 11 tymor yn dilyn hynny.

Gan fynd ymhellach yn ôl, bydd gan gefnogwyr selog Casnewydd, Pontypridd a Llanelli atgofion melys o’u harwyr yn codi Cwpan y Principality - o 2001 i 2003 noddwyd prif gystadleuaeth cwpan y wlad gan gymdeithas adeiladu’r Principality.

Erbyn i Undeb Rygbi Cymru gael ei ffurfio – ar ôl i dîm swyddogol cyntaf Cymru wynebu Lloegr ar Mr Richardson's Field, Blackheath, ar 19 Chwefror 1881- roedd y Principality wedi bod yn helpu pobl i brynu eu cartrefi eu hunain ers dros ddau ddegawd.

Ffurfiwyd y gymdeithas adeiladu yn 1860 ac mae hi’n rhan fawr o gyfansoddiad Cymru, fel y gêm genedlaethol ei hun. Mae ganddi 500,000 o Aelodau a chwsmeriaid, sy’n fras yr un faint â’r nifer o gefnogwyr sy’n mynd trwy gatiau Stadiwm Principality bob blwyddyn, ac mae ganddi dros 70 o ganghennau ac asiantaethau ar y stryd fawr ledled Cymru a’r gororau.

Mae clybiau rygbi wrth wraidd y cymunedau hyn ac mae’r Principality wedi eu cefnogi ers tro byd. Mae gormod o dimau i’w henwi, gan gynnwys tîm dan 15 Dinbych i dîm dan 10 Dowlais, Clwb Rygbi Pentyrch a Chlwb Rygbi Penybanc, i gyd yn elwa o gymorth uniongyrchol gan eu canghennau lleol ar hyn o bryd.

I nodi 150 o flynyddoedd ers ei sefydlu ar Stryd yr Eglwys yng Nghaerdydd, dathlodd y gymdeithas adeiladu gyda’i Haelodau a’i chwsmeriaid yn y modd mwyaf priodol- trwy uno gyda rygbi Cymru.

Enw’r gêm rhwng Cymru a De Affrica yn 2010 oedd ‘Prawf Haf Cymdeithas Adeiladu’r Principality’ a chafodd Aelod o’r Principality o Geredigion gyfle unwaith mewn oes yn ystod y gêm. Roedd Glyn Morgan wedi llenwi ffurflen yn ei gangen leol gan ennill cyfle i gyflwyno Cwpan y Tywysog William i’r capten buddugol. Yn anffodus i Gymru, i gapten De Affrica, John Smit, y cyflwynodd Glyn, sy’n 72 oed, y cwpan ar ôl i’r Springboks ennill 34-31.

Heb amheuaeth, byddai aelodau o’r ‘Clwb £50’ enwog wedi bod ymhlith y 60,527 yn y dorf ar y diwrnod hwnnw. Yn ôl ym 1969, roedd y bartneriaeth gyntaf rhwng y gymdeithas a rygbi Cymru yn cynnig rhai o seddi debentur cyntaf Undeb Rygbi Cymru i gwsmeriaid y Principality am £50 yn unig, a hynny drwy Pearl Assurance.

Wrth i ni edrych i ddyfodol rygbi Cymru yn ei gartref newydd - Stadiwm Principality – rydym am glywed gan aelodau’r ‘Clwb £50’. Os oes gennych chi neu eich teulu neu ffrindiau un o seddi debentur y Principality, byddem wrth ein bodd i glywed eich hanesion am bron i hanner canrif o hynt a helynt rygbi Cymru yn y stadiwm. Cysylltwch â ni ar 50club@principality.co.uk, @principalityBS neu ar Facebook yn www.facebook.com/principalitybuildingsociety.


Published: 08/09/2015