24 September 2015

Clwb Rygbi Cas-gwent yn cael help i groesi’r llinell, diolch i’r Principality

Mae clwb rygbi yng Nghas-gwent wedi derbyn rhodd gwahanol iawn gan Gymdeithas Adeiladu'r Principality i helpu i ddathlu pen-blwydd arbennig.

Mae Clwb Rygbi Cas-gwent wedi derbyn padiau pyst a baneri gan gymdeithas adeiladu fwyaf Cymru i nodi’r pen-blwydd cyntaf ers agor asiantaeth y Principality yn stryd fawr Cas-gwent.

Cyn symud i’w cartref newydd, roedd gan y padiau etifeddiaeth ddiddorol gan iddynt unwaith gael eu defnyddio mewn gêm rhwng Cymru a De Affrica yn ôl yn 2010. Er nad oedd y sgôr o blaid Cymru y tro hwnnw, y gobaith yw y bydd etifeddiaeth y padiau hyn, sydd bellach wedi’u hailfrandio, yn dod â lwc dda i Glwb Rygbi Cas-gwent.

Wrth siarad am y rhodd hwn, dywedodd Andrew Morris, un o’r chwaraewyr ac aelod o bwyllgor Clwb Rygbi Cas-gwent, “Rydym mor ddiolchgar i’r Principality am roi’r padiau i ni, sydd yn hanfodol i’n gêm. Mae’n fwy cyffrous byth o gofio’r hanes sydd iddynt. Rydym yn edrych ymlaen at fynd allan i chwarae ac ennill rhai gemau gyda’r adnoddau newydd hyn ar y cae.”

Meddai James Enos, Rheolwr Asiantaeth y Principality, “Rydym wrth ein boddau ein bod yn gallu dathlu pen-blwydd cyntaf asiantaeth Cas-gwent gyda’r rhodd hwn i Glwb Rygbi Cas-gwent. Bu’n flwyddyn lwyddiannus ers agor ein hasiantaeth gyntaf yng Nghas-gwent ac rydym wedi bod yn falch o’n cysylltiad â’r gymuned leol hefyd.

Yn y Principality rydym yn ymfalchïo yn y ffaith ein bod yn rhan ganolog o’r cymunedau ar draws Cymru a’r gororau. Bob blwyddyn rydym ni'n cyflawni amrywiaeth o waith gwirfoddol ac yn rhoi nawdd lleol i gefnogi’r ardaloedd lle rydym yn byw ac yn gweithio ynddynt. Roeddem yn hapus iawn i helpu Clwb Rygbi Cas-gwent.”
Mae’r Principality wedi meithrin cysylltiadau cryf â’r gymuned rygbi yng Nghymru. Dechreuodd noddi Uwch Gynghrair y Principality ym 1996, gan helpu i roi cyllid yr oedd mawr angen amdano i glybiau ar lawr gwlad ym mhob rhan o Gymru. Yn gynharach yn y mis, cyhoeddwyd y bydd Stadiwm y Mileniwm yng Nghaerdydd yn cael ei ail-enwi’n Stadiwm y Principality ym mis Ionawr yn rhan o gytundeb 10 mlynedd ag Undeb Rygbi Cymru i gefnogi rygbi yng Nghymru ar bob lefel.

Yn dilyn agor y gangen yng Nghas-gwent yn 2014, mae gan Gymdeithas Adeiladu’r Principality 53 o ganghennau ac 18 o asiantaethau yng Nghymru a’r gororau erbyn hyn.

Published: 24/09/2015