25 September 2015

Cwrdd â’n Haelodau ar wefan newydd

Gwefan newydd lle y cewch wybod mwy am yr Aelodau Cymdeithas Adeiladu'r Principality sy'n eich cynrychioli chi.

Mae Fforwm Aelodau’r Principality, sy’n cynnwys ein Haelodau, cynilwyr a benthycwyr y Principality, yn rhoi adborth i’r Gymdeithas ar amrywiaeth o bynciau.

Mae gan y Fforwm gynrychiolaeth o Aelodau o bob rhan o Gymru a bellach mae ganddo wefan newydd lle mae modd i chi ddod i wybod mwy am yr hyn y maent yn ei wneud.

Gall y Fforwm roi adborth i gymdeithas adeiladu fwyaf Cymru ynghylch ei farn am gynhyrchion a mentrau’r Gymdeithas a helpu’r busnes i wneud y penderfyniadau cywir ar ran ei holl Aelodau.

Hon yw’r nawfed flwyddyn i’r Fforwm gael ei redeg ac mae ei adborth a’i awgrymiadau eisoes wedi helpu’r Gymdeithas i wella a datblygu ei gwasanaethau, ei chyfrifon a phrofiad y cwsmeriaid.

Meddai Jim Weaver, Cadeirydd Fforwm Aelodau Cymdeithas Adeiladu’r Principality: “Ar ôl bod yn Aelod o’r Principality am dros 15 mlynedd roeddwn i eisiau sicrhau bod fy llais i, a llais Aelodau eraill, yn cael ei glywed gan y staff uwch. Y Fforwm yw ein cyfle i glywed am brosiectau allweddol, ac rwyf yn gallu rhoi fy sylwadau a chyfrannu at y rhain o’r cychwyn cyntaf.”

Ar y wefan ceir gwybodaeth am bob Aelod o’r Fforwm a’r hyn y mae’r Fforwm Aelodau yn ei gyflawni. I gael gwybod mwy, ewch i dudalen Member Forum.

Os hoffech ymuno â’r Fforwm Aelodau neu ofyn cwestiwn i’r Fforwm mae croeso i chi siarad ag aelod o’r staff neu anfon e-bost at MemberForum@principality.co.uk


Published: 25/09/2015