8 October 2015

Cadetiaid yn dringo i’r copaon uchaf diolch i’r Principality

Mae cymdeithas adeiladu fwyaf Cymru wedi cefnogi aelodau o Gadetiaid Awyr Prestatyn drwy eu helpu i brynu offer hyfforddiant antur a fydd yn eu cynorthwyo â’u gweithgareddau Gwobr Dug Caeredin.

Bydd y nawdd lleol gan gangen y Gymdeithas ym Mhrestatyn yn caniatáu i’r 50 o gadetiaid, 12-19 mlwydd oed, brynu bagiau cefn newydd ac offer arall.

Meddai Debbie Dickin, rheolwr cangen Cymdeithas Adeiladu’r Principality ym Mhrestatyn: “Rydym yn falch iawn o allu helpu Cadetiaid Awyr Prestatyn. Rydym yn gwybod eu bod yn rhoi llawer o amser ac ymdrech i gefnogi amrywiaeth o weithgareddau cymunedol yn yr ardal leol, fel ag yr ydym ninnau.

“Mae ein cymuned yn allweddol bwysig i ni ac rydym yn gobeithio y bydd y bagiau a’r offer newydd yn eu helpu i lwyddo yn eu heriau Gwobr Dug Caeredin. Dymunwn bob lwc iddynt ac edrychwn ymlaen at eu gweld yn eu gweithgareddau yn y dref.”

Mae Cadetiaid Awyr Prestatyn yn fudiad ieuenctid gwirfoddol sy’n agored i fechgyn a merched rhwng 12 a 19 mlwydd oed. Cadetiaid Awyr Prestatyn yw’r sgwadron mwyaf yng ngogledd Cymru, ac mae’n adnabyddus yn y gymuned a’r ardal o gwmpas Prestatyn a thu hwnt.

Meddai’r Is-gapten Awyr Jez Kent: “Gan ein bod yn fudiad gwirfoddol ar gyfer bechgyn a merched rydym yn dibynnu ar gymorth gan eraill i brynu offer a chyfarpar ychwanegol felly rydym yn ddiolchgar iawn i’r Principality am ei chymorth.

“Bydd yr offer newydd yn cefnogi ein cadetiaid yn yr amrywiaeth o waith y maent yn ei wneud i gefnogi ein cymunedau lleol.”

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf mae’r Principality wedi cefnogi nifer o fentrau tebyg gan gynnwys tîm rygbi merched yn Rhydaman, tîm pêl-rwyd ysgol yn yr Wyddgrug a thîm pêl-droed i blant bach yng Nghaerdydd.

Published: 08/10/2015