8 October 2015

Y Principality yn helpu grŵp sy’n achub bywydau o'r môr

Darparodd cymdeithas adeiladu fwyaf Cymru festiau llachar newydd i ‘nippers’ a ‘juniors’ Clwb Achub Bywydau o’r Môr Llanilltud Fawr, yn rhan o gystadleuaeth Cit Chwaraeon y Mis y Principality.

Meddai Andrew Clark, rheolwr cangen Cymdeithas Adeiladu’r Principality yn Llanilltud Fawr: “Rydym wrth ein boddau’n gallu cefnogi’r achubwyr bywydau ifanc yn Llanilltud Fawr. Rydym yn falch o fod wrth galon cymunedau lleol, ac mae Clwb Achub Bywydau o’r Môr Llanilltud Fawr yn gwneud gwaith gwych wrth helpu pobl yr ardal. Gobeithio y bydd y festiau llachar newydd hyn yn helpu i’w diogelu yn ystod misoedd yr haf a’r gaeaf, ac yn rhoi hwb iddynt yn eu hymdrechion gwych i ddiogelu pobl ar ein traeth lleol.”

Mae gan Glwb Achub Bywydau o’r Môr Llanilltud Fawr dros 180 o wirfoddolwyr sy’n darparu gwasanaeth gwirfoddol parhaus a safle cymorth cyntaf ar draeth Llanilltud Fawr.

Meddai Sian Davies, ar ran Clwb Achub Bywydau o’r Môr Llanilltud Fawr: “Y ‘nippers’ (7 i 13 oed) a’r ‘juniors’ (13 i 18 oed), yw carfannau mwyaf y clwb, ac mae nifer yr aelodau yn cynyddu’n gyflym. Nod y rhaglen yw datblygu eu sgiliau yn y môr a’u sgiliau achub drwy sicrhau bod pob unigolyn ifanc yn cymryd rhan weithredol mewn nifer o agweddau ar waith y clwb, gan gryfhau eu sgiliau bywyd a’u sgiliau arwain.

“Gan fod nifer y ‘nippers’ a’r ‘juniors’ yn cynyddu, ni allwn gynnig yr offer angenrheidiol iddynt pan fyddant yn cadw llygad ar y traeth, yn cystadlu ac yn hyfforddi. Rydym yn ddiolchgar iawn i’r Principality gan y bydd y festiau llachar newydd yn eu hamddiffyn rhag yr haul yn yr haf, ac o gymorth i'w cadw’n gynnes a’u diogelu yn ystod misoedd y gaeaf.”

Bob mis, mae’r Principality yn dewis un tîm chwaraeon o Gymru a’r gororau i ennill cit chwaraeon newydd, gwerth hyd at £500.

Os hoffech gyflwyno cais, ewch i www.principality.co.uk/kitofthemonth a llenwi’r ffurflen ar-lein, neu galwch i mewn i un o'r 53 o ganghennau a 18 asiantaeth y Principality ledled Cymru a’r gororau.

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, mae’r Principality wedi cefnogi nifer o fentrau tebyg, gan gynnwys tîm criced yn Ynystawe, a tîm pêl-rwyd ysgol yn Yr Wyddgrug a thîm pêl-droed i blant bach yng Nghaerdydd.

I gyflwyno cais, ewch i www.principality.co.uk/kitofthemonth.

Published: 08/10/2015