Milford Haven Tennis Club

15 October 2015

Y Principality yn serfio nawdd newydd i glwb tenis

Mae cangen y Principality yn Hwlffordd wedi helpu Clwb Tenis Aberdaugleddau i gynnig gwersi newydd i chwaraewyr tennis iau.

Y llynedd, cafodd Clwb Tenis Hwlffordd gymorth gan gangen leol y Principality, cymdeithas adeiladu fwyaf Cymru, ac mae pobl ifanc yn Aberdaugleddau bellach yn elwa ar y cymorth hwnnw hefyd. 

Meddai rheolwr cangen Cymdeithas Adeiladu’r Principality yn Hwlffordd, Elizabeth Moss: “Rydym ni'n falch o gefnogi’r cymunedau yr ydym yn gweithredu ynddynt a lle mae ein haelodau yn byw, ac rydym wrth ein boddau o gael y cyfle i roi rhywbeth yn ôl iddynt.

“Es i yn ddiweddar i un o’r sesiynau i blant iau, a hwn oedd y tro cyntaf i lawer o’r chwaraewyr ifanc roi cynnig ar chwarae tenis. Rydym ni'n gobeithio y bydd llawer mwy o bobl ifanc yn dechrau chwarae tenis gyda’n cefnogaeth ni.”

Meddai Mike Lee, hyfforddwr Clwb Tenis Aberdaugleddau “Rydym ni’n hynod ddiolchgar i’r Principality am y gefnogaeth yr ydym wedi'i chael a bydd hyn yn gwneud gwahaniaeth mawr i’n grŵp ni. Gobeithio y byddwn yn gweld mwy o blant yn chwarae tenis yn Aberdaugleddau oherwydd y sesiynau ychwanegol hyn.

Yn y misoedd diwethaf mae’r Principality wedi cefnogi nifer o grwpiau cymunedol a sefydliadau eraill tebyg, gan gynnwys rhoi festiau diogelwch i achubwyr bywyd yn y môr Llanilltud Fawr, goliau pêl-droed newydd i Ysgol Gynradd Llwyn Bedw yn dilyn tân a gwersi golff yng Nghonwy.

 

Cynhelir y sesiwn i blant iau ar fore Sadwrn a nos Lun, ac mae oedolion yn chwarae ar nos Lun hefyd - mae croeso i aelodau newydd.  Os oes gennych unrhyw ymholiad, cysylltwch â Mike Lee ar 07535 320544, mikeleetennis@icloud.com neu Queenie Scale ar 07814 122443.

Published: 15/10/2015