Newcastle Emlyn Rugby KOTM

19 October 2015

Pobl ifanc yng Nghastellnewydd Emlyn yn sgorio drwy gael nawdd gan y Principality

Mae Asiantaeth y Principality yng Nghastellnewydd Emlyn wedi rhoi cit rygbi newydd i aelodau clwb rygbi dan 16 oed Castellnewydd Emlyn, gan sicrhau bod y tîm yn edrych yn dda mewn gemau cartref ac oddi cartref.

Meddai James Enos, Rheolwr Asiantaeth Cymdeithas Adeiladu’r Principality, “Rydym ni wrth ein boddau o fod yn cefnogi rygbi yn yr ardal, a helpu’r cymunedau yr ydym yn gweithredu ynddynt.

“Rydym yn gobeithio y bydd y chwaraewyr o dan 16 oed yn tyfu fel tîm gyda’r cit newydd ac y bydd mwy o chwaraewyr yn cael eu denu yn y dyfodol.”

Mae asiantaeth Castellnewydd Emlyn y gymdeithas adeiladu fwyaf yng Nghymru wedi ei lleoli yn Stryd y Coleg yn swyddfa Dai Lewis, syrfewyr siartredig, arwerthwyr, priswyr a gwerthwyr tai. ‘Cownter’ dan berchnogaeth annibynnol yw’r asiantaeth, sy’n ategu prif ganghennau’r Principality ac yn cynnig ffordd arall i gwsmeriaid gyflawni nifer o drafodion wyneb yn wyneb.

Dywedodd David Lewis, o Dai Lewis, ei fod yn falch o fod yn gysylltiedig â’r Principality a chlwb rygbi Castellnewydd Emlyn a'i fod yn gobeithio y byddai hon yn berthynas gwerth chweil i bawb. Meddai Martin Lowry o glwb rygbi dan 16 Castellnewydd Emlyn: “Rydym yn hynod ddiolchgar am y gefnogaeth gan Gymdeithas Adeiladu’r Principality. Gyda’r cit newydd, proffesiynol, bydd y tîm yn edrych ar ei orau ar gyfer y gemau gan sicrhau mwy o lwyddiant i'r clwb yn y dyfodol gobeithio.” Mae gan Gymdeithas Adeiladu’r Principality 53 o ganghennau a 18 o asiantaethau ledled Cymru a’r gororau. 

Mae’r Principality wedi helpu nifer o achosion tebyg dros y flwyddyn ddiwethaf, gan gynnwys grŵp achub bywydau yn y môr Llanilltud Fawr, tîm criced yn Ynystawe a thîm pêl-rwyd yn yr Wyddgrug.

Published: 19/10/2015