Cleaning Tips

6 July 2016

Prynwyr tro cyntaf yn gohirio prynu cartref delfrydol oherwydd staeniau ac aroglau drwg

Arolwg newydd gan y gymdeithas adeiladu yn datgelu y byddai arogl drwg a charped wedi’i staenio yn peri i brynwyr beidio â phrynu tŷ... hyd yn oed pe byddai’r tŷ hwnnw yn gartref delfrydol iddynt

Rydym ni fel cenedl wrth ein boddau â rhaglenni gweddnewid y cartref megis 60 Minute Makeover a DIY SOS, ond mae gwaith ymchwil gan Gymdeithas Adeiladu’r Principality wedi datgelu heddiw fod y rhan fwyaf ohonom ni Gymry yn methu â gweld heibio i fân wallau cosmetig wrth chwilio am ein cartref delfrydol. 

Mewn arolwg o 2,000 o brynwyr tro cyntaf yng Nghymru a Lloegr, dangosodd y canlyniadau y byddai dros hanner ohonom ni (54%) yn gwrthod prynu ein cartref delfrydol pa baem yn clywed arogl drwg yn yr eiddo. 

Byddai bron i draean ohonom ni (30%) yn gwrthod y cyfle i fod yn berchen ar ein cartref delfrydol pe byddai staeniau ar y waliau, a byddai carped wedi’i staenio yn rhwystro chwarter ohonom ni (25%) rhag talu’r blaendal. 

Dangosodd yr arolwg hefyd y byddai baw cyffredinol yn y cartref yn peri i chwarter (25%) ohonom ni wrthod prynu tŷ, er gwaethaf bod hyn yn rhywbeth hawdd ei ddatrys am bris rhesymol.

Gyda chymaint o brynwyr tro cyntaf yn ceisio cael troed ar yr ysgol eiddo ledled y DU, mae’r ystadegau gan Gymdeithas Adeiladu’r Principality yn dangos y gallai llawer o bobl sy’n dyheu am gael bod yn berchen ar dŷ fod yn gwneud cam a’u hunain, gan nad ydynt yn barod i gyfaddawdu ar fân adnewyddiadau cosmetig i dŷ, er mwyn cael eu cartref delfrydol.  

Dywedodd Cyfarwyddwr Cwsmeriaid Cymdeithas Adeiladu Principality Julie-Ann Haines am y canfyddiadau: “Gyda chymaint o brynwyr tro cyntaf yn dyheu am gael allwedd i’w cartref cyntaf, mae’n rhaid i ni fel cenedl edrych y tu hwnt i broblemau cosmetig mewn tŷ, a gweld ei wir botensial. Mae cymaint ohonom yn gwylio rhaglenni gweddnewid tai yn frwd ac yn dysgu llawer o awgrymiadau DIY wrth wneud hynny, ond pam nad ydym yn dilyn cyngor yr arbenigwyr ar y teledu wrth fynd ati i brynu ein tai ein hunain?”

Ychwanegodd: “Ni ddylai prynwyr tro cyntaf boeni am staeniau ar garpedi neu aroglau drwg gan fod modd eu glanhau neu gael gwared arnynt yn hawdd ac am bris fforddiadwy. Dylent edrych y tu hwnt i ddécor nad yw at eu dant nhw efallai. Wedi’r cyfan, rhoi ein stamp personol ein hunain yw’r hyn sy’n troi tŷ yn gartref.”

I helpu’r genedl hon o brynwyr tro cyntaf, mae Cymdeithas Adeiladu’r Principality wedi lansio ‘First Time Trier’, sef pecyn cymorth sydd â’r nod o ddymchwel y rhwystrau a gwneud prynu am y tro cyntaf yn hwyl. Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth ar y wefan www.principality.co.uk/FirstTimeTrier neu ar Twitter @FirstTimeTrier

Published: 06/07/2016