Wales Woman Farmer Award Winner, Abi Reader

25 July 2016

Cyhoeddi Enillydd Gwobr Ffermwraig y Flwyddyn Cymru

Heddiw (dydd Iau 21 Gorffennaf) yn Sioe Frenhinol Cymru, cyhoeddwyd mai Abi Reader, ffermwraig llaeth o Wenfô, Caerdydd, a gipiodd coron Ffermwraig y Flwyddyn NFU Cymru / Cymdeithas Adeiladu’r Principality.

Eleni yw ugeinfed flwyddyn y Wobr, sydd â’r nod o hyrwyddo cyfraniad menywod i’r diwydiant amaethyddiaeth a chodi proffil menywod yn y byd ffermio. 

Mae Abi yn bartner yn y fferm deuluol, ynghyd â’i thad a’i hewythr. Mae’n fferm o oddeutu 800 erw, a’r brif fenter yw’r fuches odro, a reolir gan Abi. Cafodd Abi ei hethol yn Gadeirydd Sir Morgannwg NFU Cymru yn 2014 ac mae wedi achub ar y cyfle hwn i gyfarfod ag aelodau dylanwadol o’r diwydiant er mwyn lobïo am newidiadau.

Ar wahân i waith y fferm o ddydd i ddydd, mae bywyd Abi yn hynod brysur, wrth iddi gynnal diwrnodau agored ar y fferm, digwyddiadau elusennol ac yn fwy diweddar, sioe deithiol ‘Gwartheg ar Grwydr’, sy’n ymweld ag ysgolion cynradd i roi hanes y byd ffermio i’r plant. Mae Abi yn arbennig o awyddus i addysgu’r genhedlaeth nesaf o ddefnyddwyr ac mae’n gwneud ei gorau glas i ddangos i blant bod ffermio yng Nghymru yn ddiwydiant sy’n haeddu cefnogaeth.

Meddai Dirprwy Lywydd NFU Cymru, John Davies, “Rwyf wedi adnabod Abi ers nifer o flynyddoedd ac yn ystod y cyfnod hwnnw mae wedi dangos ei brwdfrydedd a’i hangerdd aruthrol dros y diwydiant. Mae hi’n gweithio’n ddiflino ar y fferm a’r tu allan iddi, ac mae hi bob amser yn rhoi cant y cant ym mhob peth a wnaiff.

[Mwy i ddilyn…]

“Llysenw Abi ymhlith y Ffermwyr Ifanc yw ‘Fab’ ac mae hynny’n dweud y cyfan. Mae hi’n ymwneud yn helaeth â phob agwedd ar waith y Ffermwyr Ifanc, ac ar hyn o bryd, hi yw Dirprwy Lywydd Clwb Ffermwyr Ifanc Maendy. Mae hi’n gwbl ymroddedig i’w fferm ac i’w gwaith ar gyfer y diwydiant yn gyffredinol. Mae Abi yn enghraifft berffaith o rywun sy’n llawn haeddu teitl Ffermwraig y Flwyddyn Cymru.”

Meddai Pat Ashman, Rheolwr Nawdd a Digwyddiadau Cymdeithas Adeiladu’r Principality, “Mae’n bleser mawr cael bod yn rhan o feirniadu cystadleuaeth mor gyffrous. Wrth ddewis yr enillydd eleni, ystyriodd panel y beirniaid nifer o wahanol feini prawf gan gynnwys y rhan y mae’r unigolyn yn ei chwarae i sicrhau bod ei fferm yn uned economaidd lwyddiannus a’r cyfraniad a wneir at wella swyddogaeth menywod yn y byd ffermio. Enwebwyd Abi gan yr ysgrifennydd grŵp lleol ym Mhen-y-bont ar Ogwr, gan ei chanmol i’r cymylau. Bydd hi’n gennad heb ei hail i’r holl fenywod eraill sy’n ffermio yng Nghymru.”

Cafodd Abi bowlen ffrwythau crisial Cymreig wedi’i hysgythru a £500 yn wobr.

Published: 25/07/2016

Principality. Lle mae cartref yn bwysig.