31 August 2016

Y Prif Weithredwr yn ffarwelio â’r Grŵp y flwyddyn nesaf

Mae Cymdeithas Adeiladu'r Principality wedi cyhoeddi heddiw y bydd Prif Weithredwr eu Grŵp yn rhoi’r gorau i’r swydd y flwyddyn nesaf. Mae Graeme Yorston wedi bod gyda’r Principality am 11 mlynedd a, phan ddaw’r amser iddo adael, bydd wedi bod yn Brif Swyddog Gweithredol am bron i 5 mlynedd.

Meddai Graeme: "Hwn yw un o’r penderfyniadau mwyaf anodd yr wyf erioed wedi’i wneud gan fod fy mrwdfrydedd tuag at y busnes rhagorol hwn yr un mor gryf ag yr oedd ar fy niwrnod cyntaf, os nad yn gryfach. Fodd bynnag, ar ôl gweithio am bron i 43 mlynedd, rwy’n credu ei bod hi’n bryd i mi symud yn awr i gyfnod nesaf fy mywyd a threulio mwy o amser gyda fy ngwraig arbennig a’m teulu sy’n tyfu, a minnau bellach yn dad-cu i 3 o blant.

“Byddaf yn parhau yn Brif Swyddog Gweithredol hyd nes y bydd olynydd yn cael ei benodi, felly mae’n fusnes fel arfer tan hynny.”

Meddai Cadeirydd y Principality, Laurie Adams,: “Mae’n drueni mawr bod Graeme wedi penderfynu ein gadael, ond rwy’n deall ei resymau dros wneud hynny. Mae Graeme wedi arwain y busnes hwn trwy gyfnod llwyddiannus dros ben ac mae’n ymgorffori gwerthoedd y sector cydfuddiannol. Mae wedi gosod safon uchel iawn. Rydym wedi dechrau chwilio am ei olynydd.

“Rwy’n ddiolchgar dros ben am bopeth y mae wedi’i wneud i’r busnes hwn yn ystod y 10 mlynedd ddiwethaf, ac yn fwy diweddar yn ei waith yn Brif Swyddog Gweithredol y Grŵp. O dan ei arweinyddiaeth ef, mae’r gymdeithas wedi tyfu i fod ag asedau gwerth mwy nag £8 biliwn, wedi cyflawni canlyniadau ariannol sicr yn gyson ac wedi darparu gwasanaeth rhagorol i gwsmeriaid er lles pob un o’n haelodau.”

Published: 31/08/2016

Principality. Lle mae cartref yn bwysig.