30 September 2016

Gwaith ar y gweill i chwilio am Brif Swyddog Gweithredol newydd

Mae Cymdeithas Adeiladu’r Principality wedi penodi cwmni recriwtio Odgers Berndtson er mwyn helpu i recriwtio Prif Swyddog Gweithredol newydd yn lle Graeme Yorston.

Meddai Sue Lane, Cyfarwyddwr Grŵp Adnoddau Dynol y Principality: 

‘Rydym ni’n falch iawn o ddweud, yn dilyn proses dendro, ein bod wedi penodi gwasanaethau cwmni Odgers Berndtson. Rydym yn gweithio gyda’u swyddfa a leolir yng Nghaerdydd. Roeddem yn chwilio am gwmni sy’n deall ein hegwyddorion ni fel brand ac sy’n deall sut yr ydym ni, y gymdeithas adeiladu fwyaf yng Nghymru, yn dymuno helpu mwy o gwsmeriaid o bob cenhedlaeth i greu cartrefi ac i deimlo’n ddiogel yn ariannol. Mae Odgers yn bodloni’r gofynion hynny ac rwy’n siŵr y byddant yn ein helpu ni i ddod o hyd i’r unigolyn iawn i arwain y Gymdeithas i ragor o lwyddiant.’

Cyhoeddodd Mr Yorston ym mis Awst ei fod am roi’r gorau i’w swydd a’i fod am barhau yn y swydd hyd oni phenodir ei olynydd. Dylai unrhyw ddarpar ymgeiswyr gysylltu â chwmni Odgers yn uniongyrchol

Ewch i’w gwefan i gael rhagor o wybodaeth 

*Trwy glicio ar y dolenni byddwch yn gadael gwefan y Principality – nid yw’r Principality yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol.

Published: 30/09/2016