29 September 2016

Principality yn uno ag elusen rygbi i gefnogi pobl ifanc mewn ysgol yn Llanelli

Bydd Cymdeithas Adeiladu’r Principality yn darparu dosbarthiadau busnes meistr a chymorth i fyfyrwyr mewn ysgol Gymraeg yn Llanelli.

Bydd cymdeithas adeiladu fwyaf Cymru yn noddi tîm rygbi Ysgol Y Strade, yn agor cronfa fwrsari gwerth £300 i helpu myfyrwyr, ac yn cyflwyno Gwobr Cyflawniad y Principality i un myfyriwr gweithgar bob tymor. Mae’r Gymdeithas hefyd wedi noddi cynhyrchiad ysgol sydd ar ddod.

Yr ysgol hon yw pumed ysgol bartneriaeth dosbarth busnes y Principality. Mae Dosbarth Busnes yn rhaglen ymgysylltu flaenllaw rhwng ysgolion a busnes sy’n darparu cymorth wedi’i dargedu ar gyfer y tair blynedd nesaf. Rhaglen Busnes yn y Gymuned yw Dosbarth Busnes, a ddarperir gan Gyrfa Cymru ac ariennir gan Lywodraeth Cymru.

Ar gyfer y sesiwn ymunodd y Principality â’n partner elusen School of Hard Knocks Cymru, sy’n defnyddio rygbi i helpu pobl ifanc i ddatblygu sgiliau bywyd.

Meddai James Harper, rheolwr cyfrifoldeb cymdeithasol corfforaethol yn y Principality, "Rydym yn ymfalchïo’n fawr yn ein partneriaethau addysgol ac yn hapus iawn i gefnogi ysgol y Strade. Ni yw cymdeithas adeiladu fwyaf Cymru, ac fel y cyfryw, rydym wrth ein boddau yn helpu ysgol cyfrwng Cymraeg yn rhan o Ddosbarth Busnes."Mae’n gyfle hynod gyffrous i ddod â’n cymorth i ysgolion ac un o’n partneriaid elusen at ei gilydd. Mae’r elusen yn gwneud cynnydd rhagorol o ran ei datblygiad yng Nghymru ac mae’n briodol bod un o’i gweithdai cyntaf yn digwydd mewn ysgol ag etifeddiaeth rygbi mor falch. Partneriaeth ddelfrydol yn wir."

Meddai Mrs Heather Lewis, Pennaeth Ysgol Y Strade, “Mae’n fraint bod mewn partneriaeth â busnes blaenllaw fel y Principality. Mae’r ymgysylltiad a’r ymroddiad y mae’r Principality wedi’i ddangos i’r bartneriaeth wedi bod yn rhagorol o’r cychwyn, a bydd llawer o’n disgyblion yn elwa ar hyn. Rydym ni yn Ysgol Y Strade yn edrych ymlaen at yr hyn sydd i ddod dros y blynyddoedd nesaf trwy’r bartneriaeth hon, sy’n arloesol ac er budd pawb.”

Meddai Catryn Grundy, cyfarwyddwr rhaglen School of Hard Knocks Cymru: “Mae’n ddechrau gwych i’r hyn sydd eisoes yn addo bod yn lansiad prysur i'r rhaglen School of Hard Knocks i Ysgolion yng Nghymru. Mae’r rhaglen yn cefnogi pobl ifanc i ddatblygu’r ysgogiad a’r sgiliau angenrheidiol i lwyddo yn yr ysgol ac mewn bywyd yn gyffredinol. Mae’n bleser cefnogi disgyblion y Strade i drosglwyddo i’r ystafell ddosbarth y sgiliau niferus sydd eu hangen i chwarae rygbi.”

Mae’r Principality hefyd wedi uno ag ysgol cyfrwng Cymraeg arall, sef Ysgol Bro Myrddin yng Nghaerfyrddin. Bydd yr ysgol hon hefyd yn cael sesiwn flasu gan SOHK.

Published: 29/09/2016

Principality. Lle mae cartref yn bwysig.