First time buyer

10 October 2016

Arolwg newydd gan gymdeithas adeiladu yn datgelu y byddai’n well gan brynwyr tro cyntaf fyw yn nes at eu gwaith nag at eu teuluoedd

Pa un a ydym ni’n rhuthro i gyfarfodydd neu’n darllen e-byst gwaith ar ein ffonau clyfar cyn ein bod wedi codi o’r gwely yn y bore, mae Prydain bellach yn prysur fynd yn wlad o bobl sy’n gweithio drwy’r amser. Mae gwaith ymchwil a gyhoeddwyd gan Gymdeithas Adeiladu’r Principality heddiw yn cefnogi’r farn hon, gan ddatgelu y byddai’n well gan brynwyr tro cyntaf fyw yn nes at eu gwaith nag at eu teuluoedd.

Mewn arolwg a holodd 2,000 o brynwyr tro cyntaf ledled Cymru a Lloegr – a elwir yn ‘Ymgeiswyr Tro Cyntaf’ gan gymdeithas adeiladu fwyaf Cymru – nid yw’n syndod mai lleoliad oedd y ffactor pwysicaf a nodwyd gan dri chwarter y prynwyr tai tro cyntaf yn yr arolwg (75%). 

Dangosodd y canlyniadau y byddai’n well gan un o bob pump (21%) o ddarpar berchnogion tai fyw yn nes at y gwaith nag at eu teuluoedd (15%), sy’n awgrymu bod galw heibio’r swyddfa yn haws na mynd i achlysuron teuluol. 

Amlygodd y canlyniadau hefyd y byddai’n well gan brynwyr tro cyntaf fyw yn nes at siopau (14%), rhwydweithiau trafnidiaeth (12%) a bod yn agos at ddinas (13%) na’u bod yn gallu picio draw i dŷ mam a dad yn gyflym.  

Meddai Cyfarwyddwr Cwsmeriaid Cymdeithas Adeiladu’r Principality, Julie-Ann Haines: “Mae prynwyr tro cyntaf yn gweithio’n galetach nag erioed i sicrhau bod ganddynt arian yn eu pocedi i fforddio a phrynu tŷ. Rydym ni’n falch o weld bod perchnogion tai y dyfodol yn deall realiti prynu tŷ a’u bod yn fodlon cyfaddawdu er mwyn gallu talu’r blaendal sydd ei angen. Mae’n ymddangos y byddai’n well gan y prynwyr tro cyntaf hyn fod yn hwyr am eu cinio gyda’r teulu nag yn hwyr i gyfarfod am 9am. Pob lwc iddynt wrth ddweud hynny wrth eu mamau!” 

Er mwyn helpu’r genedl hon o brynwyr tro cyntaf, mae Cymdeithas Adeiladu’r Principality wedi lansio ‘Ymgeiswyr Tro Cyntaf’, pecyn cymorth sydd â’r bwriad o chwalu’r rhwystrau a gwneud prynu eich cartref cyntaf yn hwyl unwaith eto. Mae’r adnodd yn cynnwys cyngor a gwybodaeth sy’n hawdd eu deall ynglŷn â phob cam o’r broses o brynu tŷ. Maent ar gael ar y wefan www.principality.co.uk/FirstTimeTrier neu ar Twitter @FirstTimeTrier.


Published: 10/10/2016

Principality. Lle mae cartref yn bwysig.