18 October 2016

Ymgyrch gan y Principality i godi arian yn helpu i roi dechrau llwyddiannus i elusen yng Nghymru

Mae staff Cymdeithas Adeiladu’r Principality wedi llwyddo i godi £14,000 tuag at elusen rygbi sy’n helpu plant ysgol yng Nghymru i drawsnewid eu bywydau.

Mae School of Hard Knocks Cymru (SOHKC) yn un o bartneriaid elusen y Principality am y tair blynedd nesaf ac mae’r rhodd eisoes wedi helpu’r elusen i groesawu aelod newydd i’r tîm.

Cyflwynwyd rhaglen gan y SOHKC sy’n cyfuno rygbi â mentora un i un, er mwyn helpu pob unigolyn i gyrraedd nodau positif a realistig o ran ymddygiad, presenoldeb a chyrhaeddiad academaidd da, ac i godi eu gobeithion ar gyfer bywyd ar ôl addysg.

Dywedodd Graeme Yorston, Prif Weithredwr Grŵp yn y Principality, "Fel busnes mawr yng Nghymru, rydym wrth ein bodd yn helpu elusen sydd newydd ei sefydlu yn y wlad hon. Mae’r School of Hard Knocks eisoes yn gwneud cynnydd rhagorol wrth ddatblygu yng Nghymru. Maen nhw’n gweddu’n berffaith â’r athroniaeth sydd gennym ni o helpu yn ein cymunedau – yn arbennig ein hymrwymiad hirdymor i Undeb Rygbi Cymru trwy fuddsoddi mewn rygbi ar lawr gwlad.”

Dywedodd Ken Cowen, Prif Weithredwr y School of Hard Knocks, “Braint yw cael bod mewn partneriaeth â busnes blaenllaw fel y Principality. Mae’r arian a godwyd eisoes wedi ein galluogi ni i gynyddu ein tîm bach yng Nghymru wrth inni geisio cyflwyno ein rhaglen mewn ysgolion. Bu ymgysylltiad ac ymrwymiad y Principality i’r bartneriaeth yn rhagorol o’r cychwyn ac mae’n hwb enfawr i ni fel elusen a’r bobl y byddwn yn eu helpu ledled Cymru. Rydym yn gweithio gydag unigolion i’w helpu i fod yn gyfrifol a chymryd camau positif ymlaen yn eu bywydau. Rydym wrth ein boddau yn gweithio gyda thîm y Principality.”

Dywedodd y cyn chwaraewr rygbi rhyngwladol i Gymru, Scott Quinnell, cenhadwr y School of Hard Knocks, “Mae’n wych bod yr elusen wedi cychwyn ar ei gwaith yng Nghymru. Bydd yn helpu i wneud gwahaniaeth i fywydau plant mewn ysgolion ac i bobl ddi-waith neu’r rhai nad ydynt yn cael hyfforddiant. Mae’r rhaglen fentora yn addysgu sgiliau trosglwyddadwy y gellir eu dysgu o’n camp genedlaethol, sef rygbi, er mwyn helpu i drawsnewid bywydau. Mae’n wych bod sefydliad mawr yng Nghymru, fel y Principality, wedi cefnogi’r lansiad yma ac edrychaf ymlaen at weld y berthynas hon yn ffynnu yn ystod y blynyddoedd nesaf.”

Published: 18/10/2016

Principality. Lle mae cartref yn bwysig.