8 November 2016

Aelod o’r Principality yn ennill penwythnos rygbi bythgofiadwy

Cafodd un Aelod lwcus o Gymdeithas Adeiladu’r Principality o Gastell-nedd y fraint o gwrdd â’i arwyr o dîm rygbi Cymru cyn iddyn nhw chwarae Awstralia.

Cafodd Anthony Davies, 27, a’i deulu, gyfle i wylio tîm rygbi Cymru yn ymarfer, cyn cael sgwrs â’r sêr rygbi, Dan Biggar, George North, Jamie Roberts, Leigh Halfpenny a’r capten, Gethin Jenkins. 

Enillodd Anthony y gystadleuaeth arbennig a oedd yn agored i holl Aelodau cymdeithas adeiladu fwyaf Cymru yn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol eleni, a oedd yn cynnwys aros am dair noson yng Ngwesty’r Clayton yng Nghaerdydd, gwylio Sesiwn y Capten gyda thîm Cymru, pedwar tocyn i wylio’r gêm mewn bocs lletygarwch, a thaith o amgylch cartref rygbi Cymru, sef y Stadiwm Principality. 

Er mai colli 8-32 yn erbyn Awstralia fu hanes y gêm, dywedodd Anthony y byddai’r atgofion yn aros yn ei gof am byth: “Bu’r penwythnos cyfan yn wych, un na fyddaf yn ei anghofio’n fuan. Roeddwn i’n ddigon ffodus i allu dod â’m mrawd gyda fi, sy’n gefnogwr rygbi brwd. Bu’n wych cael rhannu’r profiad ag ef. 

“Roedd gwylio’r tîm yn hyfforddi cyn y gêm, a gwylio’r gêm o’r bocs lletygarwch, wirioneddol yn golygu mai ni oedd â’r seddi gorau yn y lle. Diolch o galon i’r Principality am benwythnos gwych.”

Mae Anthony wedi bod yn Aelod o’r Principality ers pan oedd yn fabi, pan agorodd ei deulu gyfrif cynilo ‘Super Ted’ i bobl ifanc iddo. Gwobrwyodd Principality ddeiliaid cyfrifon ffyddlon eraill y penwythnos hwn, gan ddyrannu 130 o docynnau i wylio Cymru’n chwarae ei gêm gyntaf yn rhan o gyfres ryngwladol yr Hydref.  

Meddai Laurie Adams, Cadeirydd Cymdeithas Adeiladu’r Principality: “Mae’r Principality yn hoffi gwobrwyo ein Haelodau drwy roi rhywbeth iddynt i ddiolch am eu ffyddlondeb. O ganlyniad i’n partneriaeth ag Undeb Rygbi Cymru, cafodd rai Aelodau’r cyfle i gwrdd â’u hawyr yn y byd rygbi. Rydym ni’n falch iawn bod Anthony a’i deulu wedi mwynhau cwrdd â’r chwaraewyr ddydd Gwener. Ein bwriad ni yw helpu ein Haelodau i greu atgofion rhagorol.”

I gael rhagor o wybodaeth ynglŷn â Gwobrau Aelodau’r Principality, ewch i www.principality.co.uk/getmore  neu ewch i’ch cangen Principality lleol.

Published: 08/11/2016

Principality. Lle mae cartref yn bwysig.