11 November 2016

Staff y Principality yn cysgu dan y sêr i godi arian i elusen i’r digartref

Roedd mwy na 40 o aelodau staff Cymdeithas Adeiladu’r Principality wedi cymryd rhan yn y digwyddiad ‘Sleep Out’ blynyddol a drefnir gan yr elusen Llamau, gan godi arian i bobl ddigartref ledled Cymru.

Ymunodd aelodau staff o gymdeithas adeiladu fwyaf Cymru gannoedd o rai eraill yn Stadiwm Dinas Caerdydd ar 10 Tachwedd i gysgu dan y sêr am y nos, er mwyn codi ymwybyddiaeth, ac ychydig dros £2,500 i’r elusen i’r digartref. 

Bwriad ‘Sleep Out’ yw dangos pa mor anghyfforddus yw hi i gysgu ar focsys cardfwrdd ar lawr caled, oer yn ystod y gaeaf, er mwyn rhoi dealltwriaeth i bobl o sut beth ydyw i fod yn ddigartref.  

Yn gynharach eleni, addawodd Principality ei chefnogaeth i Llamau, gan ei dewis hi yn un o’i thair elusen ar gyfer y flwyddyn, ac mae eisoes wedi codi dros £30,000 iddi.  

Bydd yr ymdrechion codi arian yn caniatáu i Llamau ddarparu llety, lleoliadau gwaith, hyfforddiant a chymorth ar gyfer iechyd meddwl, yn ogystal â helpu pobl ifanc ddigartref yn y lleoedd anoddaf eu cyrraedd. Cyhoeddodd Llamau yn ddiweddar ei bod wedi helpu dros 8144 o bobl y llynedd, sy’n gynnydd o 56% ar y flwyddyn flaenorol. 

Ymunodd Aelodau o Uwch Dîm y Principality, y cyfarwyddwr cwsmeriaid Julie Ann-Haines a’r cyfarwyddwr cyllid Steve Hughes, â chydweithwyr o bob rhan o’r sefydliad ar gyfer y digwyddiad.

Meddai Julie-Ann Haines: “Mae’r ffaith bod mwy na 40 o gydweithwyr o bob rhan o’r busnes yn cysgu dan y sêr heno yn dyst i ba mor ddifrifol yw’r tîm wrth gefnogi ein helusennau y flwyddyn.

“Yn ogystal â chodi arian i ddiogelu gwaith Llamau, rwy’n siŵr y bydd yr aelodau staff yn rhannu eu profiadau heno â’u hamrywiol dimoedd a chymunedau. Rwy’n gobeithio y caiff y digwyddiad hwn effaith barhaol, a gwella ein dealltwriaeth o ddigartrefedd.”

Noddwyd y digwyddiad hefyd gan Gymdeithas Adeiladu’r Principality.

Published: 11/11/2016

Principality. Lle mae cartref yn bwysig.