21 November 2016

Ymweliad annisgwyl gan Biggar yn arwain at benwythnos delfrydol o rygbi i Aelod o’r Principality

Cafodd Aelod o Gymdeithas Adeiladu’r Principality o Waelod-y-Garth, syrpréis o’r mwyaf wrth i un o’i harwyr rygbi fynd i’w chartref i roi tocynnau VIP iddi i weld Cymru v De Affrica y penwythnos hwn. 

Agorodd Laura Fear, 24, y drws i’r maswr Dan Biggar a roddodd bâr o docynnau lletygarwch VIP iddi ar gyfer gêm olaf Cymru yn y Gyfres Under Armour yn y Stadiwm Principality. 

Enillodd y cynorthwy-ydd gwasanaethau cwsmeriaid y wobr unigryw yn rhan o’r Gwobrau Aelodau, a oedd yn cynnwys, yn ogystal â’r tocynnau eu hunain: dwy noson yng Ngwesty’r Clayton yng Nghaerdydd, crys rygbi Cymru wedi’i lofnodi, blwyddyn o aelodaeth o glwb cefnogwyr Undeb Rygbi Cymru, taith dywys o amgylch Stadiwm Principality cyn y gêm, Sesiwn Hyfforddi y Capten a £250 i’w drosglwyddo yn syth i’w chyfrif cynilo Principality.

Bu Laura, sydd wedi bod yn gefnogwr rygbi Cymru brwd ers iddi fod yn ifanc, hefyd yn chwarae rygbi drwy gydol ei hamser yn y brifysgol. Meddai hi: “Rwyf wedi fy syfrdanu’n llwyr fod Dan Biggar ei hun wedi rhoi’r tocynnau i mi ac ni allaf gredu ei fod wedi bod yn fy nhŷ i. Rwy’n gefnogwr brwd o dîm y Gweilch, yn ogystal â’r tîm cenedlaethol, felly fe oedd y chwaraewr delfrydol i fod yn sefyll ar garreg fy nrws pan agorais ef!

“Mae pen-blwydd fy mam yr wythnos hon, felly byddaf i’n mynd â hi i’r gêm gyda fi yn anrheg iddi. Yn wir, ni allaf ddiolch digon i’r Principality. Mae am fod yn benwythnos anhygoel.”

Meddai Dan Biggar: “Mae hi bob amser yn bleser ymweld â chefnogwr Cymru, yn enwedig pan fo gennyf wobr mor wych i’w rhoi. O ganlyniad i Wobrau Aelodau’r Principality, mae gan Laura benwythnos rhagorol o’i blaen. Gobeithio y bydd y tîm yn ei gwneud yn benwythnos cofiadwy iddi hi.”

Mae’r Principality wedi rhoi mwy na 300 o docynnau Principality yn rhodd i’w haelodau yn ystod y gyfres hon.

Meddai Julie-Ann Haines, cyfarwyddwr cwsmeriaid yng Nghymdeithas Adeiladu’r Principality: “Mae’r Principality yn hoffi gwobrwyo ein Haelodau drwy roi rhywbeth iddynt i ddiolch am eu ffyddlondeb. O ganlyniad i’n partneriaeth ag Undeb Rygbi Cymru, cafodd rhai Aelodau’r cyfle i gwrdd â’u harwyr yn y byd rygbi. Gallwn ddychmygu y cafodd Laura dipyn o syrpréis o weld Dan Biggar yn sefyll ar garreg ei drws. Ein bwriad ni yw helpu ein Haelodau i greu atgofion rhagorol. Gobeithio mai buddugoliaeth fydd hi ddydd Sadwrn i Laura a’i mam.”

I gael rhagor o wybodaeth am Wobrau Aelodau’r Principality, ewch i www.principality.co.uk/getmore neu ewch i’ch cangen Principality leol.

Published: 21/11/2016

Principality. Lle mae cartref yn bwysig.