29 November 2016

Principality yn rhoi syrpréis arbennig i Sam y Seren am godi miloedd o bunnoedd i Ysbyty Tywysog Philip

Cafodd bachgen ysgol o Lanelli syrpréis arbennig iawn pan gyflwynodd un o sêr y byd rygbi yng Nghymru wobr iddo i gydnabod ei ymdrechion yn codi arian i ward canser y fron leol. 

Cyflwynwyd Gwobr Cyflawniad Cymdeithas Adeiladu’r Principality i Sam Milligan, disgybl blwyddyn 8 yn Ysgol y Strade, gan y chwaraewr rygbi rhyngwladol dros Gymru, James King, ar ôl iddo godi £2000 i ward canser y fron, Peony Suite, yn Ysbyty Tywysog Philip Llanelli. Ar ôl i’w fam, Heidi Milligan, dderbyn triniaeth ar gyfer canser y fron yn yr ysbyty, dechreuodd Sam godi arian drwy fynd ar deithiau beicio elusennol, gan gael cefnogaeth ei ffrindiau ysgol, ei deulu a’i athrawon, a chael rhoddion ar hyd y ffordd.  

Wrth iddo ymweld ag Ysbyty Tywysog Philip i gyflwyno ei siec am yr arian a gododd i’r ward, nid oedd gan Sam unrhyw syniad y byddai’n derbyn Gwobr Cyflawniad gyntaf Cymdeithas Adeiladu’r Principality, ac roedd un o chwaraewyr y Gweilch wrth law i gyflwyno’r wobr. 

Mae Principality, cymdeithas adeiladu fwyaf Cymru, yn cydweithio ag Ysgol y Strade ar hyn o bryd drwy ei chynllun Dosbarth Busnes, sef rhaglen ymgysylltu â busnesau i ysgolion ledled Cymru. Ei nod yw helpu i ddatblygu sgiliau bywyd ac addysg ariannol ymhlith pobl ifanc. Ar ôl clywed am y cyfanswm anhygoel o arian a godwyd gan Sam, lansiodd Principality y Wobr Cyflawniad, a fydd yn cael ei dyfarnu bob tymor i ddisgybl sydd wedi gwneud rhywbeth arbennig i helpu ei gymuned. 

Mae Sam, sy’n sicr yn un o ddisgyblion mwyaf poblogaidd yr ysgol, wedi ennill taith o amgylch cartref rygbi Cymru, Stadiwm Principality, yn ogystal â chinio iddo ef a 23 o’i gyd-ddisgyblion mewn blwch lletygarwch VIP. 

Ar ôl derbyn yr anrhydedd arbennig gan Gymdeithas Adeiladu’r Principality, dywedodd Sam, sy’n 13 oed: “Ces i fy synnu a’m syfrdanu’n llwyr. Roeddwn yn teimlo’n gyffrous iawn wrth gwrdd â James King, gan ei fod yn chwaraewr rygbi gwych. Roedd fy rhieni wedi’u synnu’n fawr ac yn falch iawn ohonof. Pan glywodd fy ffrindiau yn y dosbarth am y daith i westeion arbennig o amgylch Stadiwm Principality, roeddent wrth eu bodd.”

Dywedodd Pennaeth Busnes Ysgol y Strade, Daniel Hughes: "Mae Sam yn llanc ifanc neilltuol sy’n gosod esiampl i’w gyd-ddisgyblion. Mae pawb yn yr ysgol yn falch iawn ohono ef a’i ymdrechion. Mae ei benderfyniad a’i frwdfrydedd wrth gefnogi achos mor wych wedi bod yn ardderchog ac rydym yn falch o ddweud ei fod yn un o ddisgyblion Ysgol y Strade.

“Drwy roi’r syrpréis hwn a Gwobr Cyflawniad Principality iddo heno, mae’n cael y gydnabyddiaeth y mae’n ei haeddu. Sam yw enillydd cyntaf y wobr ac mae wedi gosod safon uchel ar gyfer y dyfodol."

Bydd Cymdeithas Adeiladu’r Principality yn cydweithio ag Ysgol y Strade am dair blynedd drwy ei chynllun Dosbarth Busnes, sy’n helpu i ddatblygu hyder a dyheadau ymhlith y bobl ifanc yn yr ysgol. 

Dywedodd Steve Hughes, cyfarwyddwr cyllid grŵp Principality: “Mae Sam wedi cyflawni rhywbeth anhygoel ac mae e’n llawn haeddu Gwobr Cyflawniad gyntaf Principality.  Mae e’n esiampl ragorol o berson ifanc dewr, diwyd a phenderfynol. Roedd yn wych cael cwrdd ag ef ac mae’n rhaid bod ei deulu, ei athrawon a’i ffrindiau mor falch ohono. 

“Roedd yn wych bod yn rhan o hyn ac rydym ni yn Principality yn falch o fod wrth galon y cymunedau ledled Cymru. Rydym yn gobeithio y bydd y cynllun Dosbarth Busnes yn codi dyheadau pobl ifanc ymhellach, yn Ysgol y Strade ac ar draws y wlad, cyn iddynt ymuno â’r gweithle. Mae Sam yn esiampl ragorol i ddisgyblion eraill.  Rwy’n siŵr y bydd ef a’i gyd-ddisgyblion yn mwynhau diwrnod arbennig a haeddiannol yn Stadiwm Principality.”

Published: 29/11/2016

Principality. Lle mae cartref yn bwysig.