5 December 2016

Cangen Bangor y Principality yn dathlu 50 mlynedd yn y gymuned

Mae cangen Cymdeithas Adeiladu’r Principality yng nghanol tref Bangor yn dathlu 50 mlynedd ers iddi agor ei drysau i gwsmeriaid am y tro cyntaf.

Agorwyd y gangen yn swyddogol yn 220  Stryd Fawr Bangor ym mis Rhagfyr 1966 ac mae wedi bod yn gwasanaethu’r gymuned leol fel cymdeithas adeiladu fwyaf Cymru byth ers hynny. 

Er mwyn dathlu’r digwyddiad arbennig hwn, cyfarchwyd yr Aelodau a ddaeth i’r gangen gan aelodau staff yn rhannu cacen ben-blwydd a gwydraid o siampên â nhw, a rhoi cyfle iddynt ennill crys rygbi Cymru wedi’i lofnodi, mewn raffl. 

I gymryd rhan yn y dathlu yng nghangen Bangor, ymunodd Aelod ieuengaf y gangen Luka Stabi, babi 10 mis oed yr agorwyd ei gyfrif gan ei nain ym mis Chwefror, ac Aelod ffyddlonaf y gangen, Caradog James, 84, a agorodd ei gyfrif y diwrnod ar ôl i’r gangen agor yn swyddogol ym 1966.

Meddai Mr Jones o Fangor: “Roeddwn i’n berchen ar y siop gig ar y stryd fawr a chan fy mod i’n fusnes lleol, roeddwn i eisiau cefnogi’r stryd fawr a’r gymuned. Roeddwn i hefyd yn ffrindiau da â’r rheolwr ar y pryd. Roedd y gangen yn dra gwahanol 50 mlynedd yn ôl, heb unrhyw dechnoleg a phopeth yn cael ei wneud â llaw. Roedd cyfraddau llog cymaint â 14% bryd hynny. Yr hyn nad yw wedi newid yw natur gyfeillgar aelodau’r staff.”

Meddai Dafydd Pritchard, rheolwr cangen Bangor: “Mae pen-blwydd y gangen hon yn 50 oed yn nodi ein hymrwymiad i’r stryd fawr yma ac mewn trefi eraill ledled y wlad. Er bod nifer o sefydliadau ariannol wedi dewis cael gwared ar ganghennau o gymunedau lleol yn y cyfnod diweddar, rydym ni’n fwy ymrwymedig nag erioed i gynnal ein canghennau ar y stryd fawr.

“Mae’r Principality wedi credu mewn gwasanaeth wyneb yn wyneb a dibynadwy erioed, sy’n ein galluogi i ddod i adnabod ein cwsmeriaid lleol, gan gynnwys y rhai sydd wedi bod gyda ni am 50 mlynedd, a’r rhai sydd wedi agor cyfrif heddiw. Rydym ni’n edrych ymlaen at yr 50 mlynedd nesaf.”

Y Principality yw’r chweched gymdeithas adeiladu fwyaf yn y DU, gyda 53 o ganghennau ac 18 o asiantaethau mewn cymunedau ledled Cymru a’r gororau. 

Published: 05/12/2016

Principality. Lle mae cartref yn bwysig.