19 December 2016

Principality Masnachol yn cryfhau ei dîm

Mae adain Fasnachol Cymdeithas Adeiladu’r Principality wedi penodi tri uwch reolwr i ychwanegu profiad sylweddol yn rhan o’i uchelgais i ddatblygu’r busnes.

Mae Jan Quarrington, rheolwr tai cymdeithasol, yn ymuno â’r Gymdeithas o gwmni Pobl yn y sector cymdeithasau tai, ac mae hi wedi gweithio yn flaenorol ym maes bancio corfforaethol. Jim Brook yw pennaeth y tîm cysylltiadau, ac mae ef wedi gweithio am 29 mlynedd gyda Grŵp RBS ledled canolbarth a de-orllewin Lloegr, a de Cymru, mewn amrywiaeth o swyddi bancio corfforaethol.

Mae John Union yn ymuno â nhw fel ymgynghorydd corfforaethol. John oedd pennaeth bancio corfforaethol Barclays yng Nghymru cyn hynny.

Mae Principality Masnachol yn darparu cyllid i gaffael ac ail-gyllido eiddo buddsoddi megis swyddfeydd, a safleoedd diwydiannol, manwerthu a phreswyl. Mae hefyd yn ariannu datblygiadau preswyl a masnachol ac mae’n aelod ymrwymedig o’r sector tai fforddiadwy.

Mae’r isadran yn rhan bwysig o fodel busnes y Gymdeithas, gan ddarparu amrywiaeth o enillion, ac mae’r prosiectau y mae’n eu hariannu hefyd yn gyson â’r ethos o fuddsoddi yn ein cymunedau ein hunain a chefnogi agenda tai Cymru.

Meddai Peter Hughes, rheolwr gyfarwyddwr Principality Masnachol: "Dros y 15 mlynedd diwethaf, rydym wedi adeiladu enw da am ddarparu atebion wedi’u teilwra o ran cyllido eiddo masnachol ac rwy’n hapus bod gennym ni uwch dîm rheoli cadarn wedi’i sefydlu erbyn hyn er mwyn helpu i weithredu ein strategaeth. Mae gan Jan, Jim a John lawer iawn o wybodaeth ac arbenigedd mewn meysydd sy’n allweddol i’r busnes. Rwy’n siŵr y byddan nhw’n ein helpu i ffynnu yn y dyfodol."

Published: 19/12/2016

Principality. Lle mae cartref yn bwysig.