19 December 2016

Y Principality yn helpu ysgolion Sir Gâr dros y llinell mewn cystadleuaeth rygbi cyffwrdd

Chwaraeodd dros 50 o chwaraewyr rygbi ifanc o Sir Gâr mewn gêm rygbi wahanol, a drefnwyd gan gymdeithas adeiladu fwyaf Cymru.

Gweithiodd Cymdeithas Adeiladu’r Principality gyda’i hysgolion yn y bartneriaeth Dosbarth Busnes, sef Ysgol Bro Myrddin ac Ysgol y Strade, i gynnal cystadleuaeth rygbi cyffwrdd ym Mharc y Scarlets, gyda’r nod o wella sgiliau bywyd y myfyrwyr.

Rhaglen Busnes yn y Gymuned yw Dosbarth Busnes a gyflwynir gan Gyrfa Cymru ac a ariennir gan Lywodraeth Cymru.

Cydweithiodd y Principality ar gyfer y sesiwn gyda’i phartner elusen School of Hard Knocks Cymru sy’n defnyddio rygbi i helpu pobl ifanc i ddatblygu sgiliau bywyd.

Mae elusen School of Hard Knocks yn defnyddio chwaraeon i ddatblygu cymhelliant pobl ifanc, yn ogystal ag addysgu sgiliau cyfathrebu a gwaith tîm y gellir eu trosglwyddo y tu hwnt i addysg.

Roedd tîm rygbi cyffwrdd y Principality ei hun, sef y Puffins, a gaiff ei arwain gan staff, wrth law i helpu i gynnal y gystadleuaeth. Meddai James Harper, Rheolwr Cyfrifoldeb Cymdeithasol Corfforaethol y Gymdeithas, a gymerodd ran yn y gêm rygbi cyffwrdd: “Rydym ni wedi anwybyddu’r rheol 15 chwaraewr heddiw ac mae dros 50 o ddisgyblion yn cymryd rhan yn y gystadleuaeth wych hon.

“Bu’n flwyddyn lwyddiannus iawn o gysylltu ag ysgolion newydd mewn cymunedau ledled Cymru. Rydym ni wedi gallu rhoi yn ôl i unigolion ifanc sydd wedi ysbrydoli a gwylio ein helusennau partner yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol yn y gymuned. Rydym ni’n edrych ymlaen at gysylltu â rhagor o ysgolion yn 2017 ac at barhau â’r gwaith arbennig hwn.”

Cafodd y tîm buddugol, a oedd yn gymysgedd o Ysgol Bro Myrddin ac Ysgol y Strade, beli rygbi a sanau Nadolig am eu hymdrechion yn y gystadleuaeth.

Meddai Gareth Jones, pennaeth blwyddyn 11 a chydlynydd byd gwaith yn Ysgol Bro Myrddin: “Mae wedi bod yn ddigwyddiad gwych i’r ysgol fod yn rhan ohono. Roedd yn rhoi prawf ar allu’r myfyrwyr i gyfathrebu a chydweithio, gan fod y timau yn gymysgedd o ddisgyblion y ddwy ysgol. Rwy’n siŵr y byddwn yn gweld manteision y sesiwn hon am gryn amser i ddod. Diolch i’r Principality a School of Hard Knocks am wneud heddiw yn realiti.”

Published: 19/12/2016

Principality. Lle mae cartref yn bwysig.