17 January 2017

Cymdeithas adeiladu yn helpu chwaraewyr rygbi ifanc i edrych yn dda ar y cae

Camodd tîm rygbi ysgol yn Llanelli oddi ar y cae ac i’r stiwdio i ddylunio cit rygbi newydd sbon, a roddwyd iddyn nhw gan Gymdeithas Adeiladu’r Principality.

Gweithiodd tîm rygbi hŷn Ysgol y Strade yn agos ag Under Armour i greu cit newydd, ac roedd y disgyblion yn rhan o bob cam o’r broses o ddylunio’r cysyniad i’w dreialu ar y cae. Gan ein bod yn un o’i phartneriaid Dosbarth Busnes, sef cynllun sy’n helpu i ddatblygu sgiliau busnes ymhlith pobl ifanc, mae’r Principality wedi rhoi’r crysau, siorts, sanau a hwdis hyfforddi unigryw i Ysgol y Strade. 

Dyluniwyd y crysau rygbi i gynnwys logos tri phartner elusen y Principality - elusen ddigartrefedd Llamau, School of Hard Knocks sy’n defnyddio chwaraeon i fagu hyder pobl ifanc, ac Ymchwil Canser Cymru.

Cyflwynwyd y cit newydd i Ysgol y Strade gan ddirprwy gyfarwyddwr cyllid y Principality Tom Denman. Meddai Tom: “Yn rhan o’n hymrwymiad i iechyd a lles yn y Principality, rydym  ni’n falch o ddarparu cit chwaraeon newydd bob blwyddyn i ysgolion sy’n cymryd rhan yn y rhaglen Dosbarth Busnes. Roedd y tro hwn yn arbennig iawn oherwydd bod myfyrwyr o Ysgol y Strade wedi cael cyfle i weithio gydag Under Armour yn y broses ddylunio, gan greu’r cit perffaith i’r tîm.

“Rydym ni’n gefnogwyr brwd o rygbi llawr gwlad yn y Principality, felly mae’n wych gweld grŵp mor angerddol o chwaraewyr yn ffynnu drwy’r gamp.”

Yn ogystal â rhannu cariad at rygbi, mae’r Principality, trwy’r rhaglen Dosbarth Busnes yn cynnig addysg ariannol i fyfyrwyr yn Ysgol y Strade, gan addysgu pwysigrwydd cynilo a sut i reoli arian ar ôl gadael yr ysgol.

Meddai Deiniol Evans, pennaeth rygbi Ysgol y Strade: “Mae’r ysgol yn ffodus iawn ac mae’n fraint i’r ysgol gael cefnogaeth sefydliad fel y Principality. Gall fod yn anodd dod o hyd i bartneriaid a all helpu yn y modd hwn, ond mae’r ysgol wrth ei bodd bod y bartneriaeth hon wedi datblygu.

“Mae’r tîm rygbi wedi perfformio’n rhagorol yn ystod y tymhorau diwethaf ac wedi chwarae mewn sawl rownd derfynol genedlaethol. Mae’r cit o’r safon gorau ac mae’r dyluniad penodol wir yn tynnu sylw. Rydym yn ddiolchgar iawn am yr holl gymorth ac yn falch iawn o wisgo logo’r Principality a logos ei helusennau ar ein crysau.”

Published: 17/01/2017

Principality. Lle mae cartref yn bwysig.