22 February 2017

Principality Masnachol yn cwblhau datblygiad llwyddiannus arall

Mae cartref gofal moethus, a gefnogwyd gan dîm Masnachol Cymdeithas Adeiladu’r Principality, wedi agor ei ddrysau ar hen safle St Winefride’s ym Mhontcanna, Caerdydd.

Mae Tŷ Llandaf yn cynrychioli prosiect llwyddiannus arall i’r tîm sy’n darparu nifer o ddatrysiadau ariannol wedi’u teilwra ar gyfer eiddo masnachol ledled y DU.

Dechreuodd y gwaith ar y safle nodedig hwn yn ôl yn 2007, a chwblhawyd y gwaith o adeiladu 14 o dai a 10 o randai y llynedd. Creodd y datblygiad 40 o swyddi adeiladu, ac mae cartref gofal Tŷ Llandaf wedi creu 80 o swyddi eraill ers iddo agor.

Mae’r cartref gofal moethus yn cynnwys sinema gartref, bar piano, salon trin gwallt, campfa, sba a chogydd ar y safle.

Meddai Chad Griffiths, Rheolwr Datblygu Busnes Principality Masnachol: “Cwblhau Tŷ Llandaf yw’r cam olaf yn y gwaith sylweddol, a ariannwyd gan Principality Masnachol, o ailddatblygu hen safle cwfaint St Winefride’s at ddefnydd cymysg.

“Rydym yn falch iawn ein bod wedi cefnogi 55 Plus Limited gyda’r datblygiad hwn, sy’n darparu cyfleusterau gofal o ansawdd da y mae gwir angen amdanynt yn yr ardal leol ac sy’n cyd-fynd yn berffaith â strategaeth y Principality i fuddsoddi yn ein cymunedau. Mae’n rhaid canmol 55 Plus Limited a’u tîm proffesiynol am ddarparu cartref gofal rhagorol, ac rydym yn edrych ymlaen at weld y cyfraniad y bydd y cyfleuster hwn yn ei wneud i’r gofal a ddarperir yng Nghaerdydd.”

Meddai Paul Clarke, Cyfarwyddwr 55 Plus Limited: Rydym yn falch iawn o weithio gyda thîm prosiect Cymru gyfan, gyda chefnogaeth prif sefydliad ariannol Cymru, i ddarparu cyfleusterau gofal heb eu hail i’r henoed yng nghanol y gymuned, o fewn tafliad carreg i ganol dinas Caerdydd”.

“Mae Cymdeithas Adeiladu’r Principality wedi cefnogi ein hamcanion a’n dyheadau ar bob cam o’r daith, ac roedd eu cymorth yn bwysig iawn o ran ein helpu i ddarparu un o’r cartrefi gofal gorau yn y DU.”

Mae 2017 yn mynd i fod yn flwyddyn brysur arall i dîm Principality Masnachol, gyda gwaith yn cael ei ddatblygu ar amrywiaeth eang o brosiectau, gan gynnwys llety 95 o welyau i fyfyrwyr yng Nghaerdydd, datblygiad unedau diwydiannol yng Nghas-gwent, yn ogystal â datblygiadau preswyl niferus yng Nghymru a Lloegr, gan gynnwys datblygu eco-bentref yn Sain Ffagan.

Ar ddiwedd 2016, cyhoeddodd Principality Masnachol fod tri uwch-reolwr newydd wedi’u penodi i’r busnes.

Mae Principality Masnachol yn darparu cyllid ar gyfer caffael ac ail-ariannu eiddo buddsoddi megis swyddfeydd ac adeiladau diwydiannol, manwerthu a phreswyl. Mae hefyd yn ariannu datblygiadau preswyl a datblygiadau masnachol, yr olaf dim ond ar gyfer eiddo sydd wedi’i werthu neu ei osod ymlaen llaw.

Published: 22/02/2017

Principality. Lle mae cartref yn bwysig.