9 March 2017

Gwell gan brynwyr tro cyntaf fewngofnodi na gorweddian yn eu cartref newydd

Rydym ni wedi datblygu i fod yn genedl sydd ag obsesiwn am sgriniau, bob amser yn chwilio am gysylltiad WiFi pryd bynnag yr ydym ni ar grwydr, ac mae gwaith ymchwil gan Gymdeithas Adeiladu’r Principality wedi datgelu bod y rhan fwyaf o drigolion Prydain yn dilyn yr un arfer wrth symud i’w cartref cyntaf.

Cynhaliodd chweched gymdeithas adeiladu fwyaf y DU arolwg o’r enw ‘ymgeiswyr tro cyntaf’, gan holi 2,000 o brynwyr tro cyntaf ledled Cymru a Lloegr. Dangosodd y canlyniadau y byddai bron i dri chwarter ohonom ni (70%) yn blaenoriaethu sefydlu cysylltiad WiFi neu sicrhau bod y Teledu yn gweithio wrth symud i mewn i’n cartref newydd, yn hytrach na chael soffa i eistedd arni wrth ei wylio (40%).

Datgelodd yr arolwg hefyd, ar ôl symud eu holl eiddo i’w cartref newydd, yn hytrach na galw ar mam a dad am gymorth, y byddai ychydig dros chwarter (26%) o brynwyr tro cyntaf yn pori drwy lyfrau neu ganllawiau ar-lein i gael awgrymiadau DIY. Byddai bron i 30% o berchnogion tai newydd yn cysylltu ag arbenigwr yn syth pe na byddai rhywbeth yn gweithio’n iawn yn eu cartref, gan geisio cymorth proffesiynol gan bobl fel plymwyr neu drydanwyr, ond byddai dros eu hanner (56%) yn fodlon gwisgo eu dillad gwaith a thynnu’r papur wal eu hunain yn eu cartref newydd.

Serch hynny, ar ôl symud i mewn a rhoi eu traed i fyny, cyfaddefodd 23% o brynwyr tro cyntaf y gallai gymryd blwyddyn neu fwy iddynt fynd i’r afael ag unrhyw faterion DIY yn eu cartref newydd.

Wrth drafod canfyddiadau’r arolwg, meddai Cyfarwyddwr Cwsmeriaid Cymdeithas Adeiladu’r Principality, Julie-Ann Haines: “Fel cenedl, rydym ni’n awyddus iawn i fynd ar-lein ac yn aml gall hynny fod y peth cyntaf ar ein meddyliau wrth i ni weithio, teithio neu hyd yn oed ar ôl i ni symud i mewn i gartref newydd, gan flaenoriaethu technoleg yn hytrach nag addasu’r cartref er mwyn iddo deimlo fel ein tŷ ein hunain.

“Ac ar ôl i ni gysylltu â’r we, mae tiwtorialau ar-lein yn newid y ffordd yr ydym ni’n addurno ein tai, gan fod prynwyr tro cyntaf yn dilyn canllawiau digidol yn hytrach na holi eu tadau DIY am gyngor. Ond yn y pen draw, mae prynu eich cartref cyntaf yn garreg filltir gyffrous iawn ac erbyn hyn gall prynwyr tro cyntaf ar draws y wlad wneud eu tŷ yn gartref.”

I helpu’r genedl hon o brynwyr tro cyntaf, mae Cymdeithas Adeiladu’r Principality wedi lansio Ymgeisydd Tro Cyntaf, sef pecyn cymorth sydd â’r bwriad o ddymchwel y rhwystrau a gwneud prynu am y tro cyntaf yn broses llawn hwyl unwaith eto. Gallwch ddod o hyd i hwn ar y wefan First Time Trier neu ar Twitter.

Published: 09/03/2017

Principality. Lle mae cartref yn bwysig.