30 March 2017

Datblygu sêr y dyfodol ym maes darlledu chwaraeon Cymru

Mae Cymdeithas Adeiladu’r Principality wedi bod yn helpu i ddatblygu sgiliau sylwebwyr chwaraeon y dyfodol yng Nghymru, gydag ychydig o gymorth gan gyn Brif Hyfforddwyr y Gweilch a’r darlledwr Sean Holley.

Cynhaliwyd y fenter gyffrous i bobl ifanc ledled Cymru, o’r enw iBroadcast, dros gyfnod o dri diwrnod yn Stadiwm Principality a chafodd y disgyblion gyfle i ddatblygu eu sgiliau darlledu, cynnal cyfweliadau dwy ffordd, cynnig sylwebaeth a dadansoddiad chwaraeon, ac ymarfer eu talentau cyflwyno, yng nghartref rygbi Cymru ei hun. Defnyddiodd y disgyblion y sgiliau newydd hyn i greu eu sioe banel eu hunain, gan fynd yn ôl i’w hysgolion eu hunain yn ‘dimau darlledu’ a fydd yn gyfrifol am greu adroddiadau ar ddigwyddiadau’r ysgol yn y dyfodol, boed yn ddigwyddiadau chwaraeon neu’n sioeau celf.

Datblygwyd iBroadcast gan Sean Holley a’r technolegwyr addysg Aspire2Be. Gwnaeth y Principality gysylltu ag ysgolion o’i menter Dosbarth Busnes i gymryd rhan yn iBroadcast, a oedd yn cynnwys Ysgol Uwchradd Llanisien, Coleg Cymunedol Tonypandy, Ysgol Bro Myrddin ac Ysgol y Strade. Rhaglen Busnes yn y Gymuned (BITC) yw Dosbarth Busnes sy’n cael ei darparu gan Gyrfa Cymru a’i hariannu gan Lywodraeth Cymru.

Meddai James Harper, Rheolwr Cyfrifoldeb Cymdeithasol Corfforaethol y Principality: “Rydym yn ymroddedig iawn i gefnogi ein hysgolion partner Dosbarth Busnes mewn llawer o wahanol ffyrdd. Mae iBroadcast yn cyflwyno datblygiad unigryw a chyffrous i’r disgyblion a’r athrawon. Mae’n cwmpasu amrywiaeth eang o sgiliau a fydd yn cynorthwyo’r disgyblion trwy gydol eu hastudiaethau academaidd a’u camau cyntaf i fyd gwaith a chyfleoedd cyflogi ym maes chwaraeon.”

Meddai Simon Pridham, Cyfarwyddwr Addysg a Pherfformiad Aspire2Be: "Gan fyd mod yn gyn bennaeth ac yn ymgynghorydd i Lywodraeth Cymru a gynorthwyodd i lywio’r Fframwaith Cymhwysedd Digidol newydd ar gyfer ysgolion Cymru, mae’n rhoi llawer iawn o bleser i mi a’r cwmni i weld iBroadcast yn cael ei weithredu. Daeth Sean atom ni gyda syniad gwych a fformiwla lwyddiannus yn fy marn i, a gyda’n gilydd rydym wedi datblygu rhaglen addysg unigryw, greadigol a chyffrous sy’n datblygu tri maes craidd y cwricwlwm – Llythrennedd, Rhifedd a Chymhwysedd Digidol."

Dywedodd y darlledwr Sean Holley: “Mae magu hyder a sgiliau hyfforddi wedi bod yn rhan enfawr o fy mywyd gwaith ac yn ystod yr ugain mlynedd ddiwethaf rwyf wedi dysgu llawer am chwaraeon, hyfforddi a nawr darlledu. Rwy’n angerddol iawn yn ei gylch a phan gefais y syniad hwn doedd dim dwywaith y buaswn yn mynd at Aspire2Be.”

Mae’r Principality yn gweithio gyda phum ysgol trwy’r Dosbarth Busnes ar hyn o bryd.

Published: 30/03/2017

Principality. Lle mae cartref yn bwysig.